Leiden,
08
december
2014
|
10:54
Europe/Amsterdam

Achmea wint zaak over dure geneesmiddelen

De kantonrechter heeft Achmea in het gelijk gesteld in het kort geding dat Janssen Cilag, farmaceutisch bedrijf van dure medicijnen, had aangespannen. Achmea is blij met de uitspraak van de rechter. Zo blijven dure medicijnen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar voor iedereen en kunnen op termijn meer mensen profiteren van nieuwere en dure therapieën. De miljoenenbesparing die verwacht wordt met gezamenlijke inkoop komt ten goede aan de zorg in ziekenhuizen, aan onze klanten en innovaties in de zorg.

Artsen houden voorschrijfvrijheid
Op 7 november diende het kort geding. Janssen Cilag was het niet eens met de inkoopprocedure van Achmea, waarbinnen nauw samengewerkt wordt met de deelnemende zorgaanbieders. De farmaceut stelde dat deze manier van inkopen de voorschrijfvrijheid van de arts zou beperken en dat artsen verplicht zouden worden om alleen bepaalde medicijnen voor te schrijven.

‘Achmea gaat niet op de stoel van de voorschrijver zitten’, legt Alexander Bybau van het team Intramurale Farmacie uit: ‘De arts bepaalt uiteraard in samenspraak met patiënten het best mogelijke medicijn. Zij houden daarin voorschrijfvrijheid en van een verplichting om een bepaald geneesmiddel voor te schrijven is dan ook geen sprake.

Passend geneesmiddel
In het ziekenhuis worden afspraken gemaakt over een adequate en kostenbewuste inzet van dure geneesmiddelen. Bybau: ’19 ziekenhuizen werken met ons samen zodat onze verzekerden een passend geneesmiddel krijgen; een goedkoper middel waar dat kan en een duurder middel waar dat moet. Vanzelfsprekend is en blijft de arts daarbij verantwoordelijk voor de keuze van het beste geneesmiddel dat past bij zijn patiënt.’

In gesprek met voorschrijvers en patiëntenorganisaties
Achmea gelooft in haar inkoopprocedure; voor haar klanten, voor de toegankelijkheid van zorg voor heel Nederland nu en later. 'Wij vinden het van groot belang uit te leggen en het gesprek te voeren wat wij willen bewerkstelligen voor onze klanten. Dit hebben we ook besproken met patiënten- en artsenorganisaties.'