Zeist,
15
november
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea plaatst gedenksteen in Achlum

Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur en Fred Veenstra, de burgemeester van Franekeradeel, plaatsten vanmiddag in de Hervormde kerk van Achlum een gedenksteen. Daarmee onderstrepen Achmea en Achlum hun 200-jarige verbondenheid van vorig jaar.

Ter herinnering aan die bijzondere dag in mei vorig jaar en de oprichting van de voorloper van Achmea, de Assurantie Maatschappij Achlum in 1811, heeft Achmea het initiatief genomen om in de monumentale kerk in het Friese dorp een plaquette te plaatsen. De onthulling werd bijgewoond door ongeveer zestig belangstellenden, waaronder twee schoolklassen en de eigenaren van de Achlumer huiskamers waar tijdens de Conventie bekende Nederlanders spraken. In de kerk lazen enkele schoolkinderen een opstel voor waarin ze hun toekomstverwachting schetsten. Fred Veenstra en Willem van Duin spraken over solidariteit, toen en nu. Ook keken ze terug op de Conventie van Achlum.

Achlum Fonds voor een duurzaam dorpsgevoel
Het Dorpsbelang Achlum ontving, als dank voor de Achlumer gastvrijheid, van Achmea een bijdrage van veertigduizend euro voor het Achlum Fonds. Hieruit kunnen verbeteringen in het dorp worden betaald die een bijdrage leveren aan het bestendigen van het dorpsgevoel. Zo gaat er bijvoorbeeld geld naar het huisje bij de schaatsbaan.

"Solidariteit is nog springlevend"
Fred Veenstra, burgemeester Franekerdeel: “Het is prachtig dat Achmea nu die mooie herinnering met een gedenksteen en het Achlum Fonds kracht bijzet. Willem van Duin: “Achmea heeft haar wortels in Achlum. In 1811 was het Ulbe Piers Draisma, die een groep van 39 boeren inspireerde tot de oprichting van de Assurantie Maatschappij Achlum. Die gedachte, samen de lasten dragen van hen die het nodig hebben, is nog steeds het basisprincipe van het huidige Achmea. De coöperatieve rechtsvorm is dan misschien oud, maar het gedachtegoed is nog steeds springlevend.”

Het gesprek gaat door op Volgensnederland.nl
Vorig jaar vierde Achmea in het Friese dorp haar 200-jarig bestaan met een Conventie over de toekomst van Nederland. Naast alle bewoners van het dorp waren zo’n drieduizend Nederlanders aanwezig om daar over mee te discussiëren over de toekomst van Nederland. Sprekers waren onder meer: Femke Halsema, Herman van Veen, Erben Wennemars en Bill Clinton. Tijdens de conventie is uitgebreid verslag gedaan van de huiskamergesprekken. 

Daarop voortbordurend introduceerde Achmea dit najaar www.volgensnederland.nl. Met dit initiatief gaat Achmea opnieuw het gesprek aan met Nederland. Online, maar ook in huiskamers heel Nederland. De discussies gaan over belangrijke maatschappelijke thema’s: gezondheid, solidariteit, pensioen, arbeid, veiligheid, gezondheid en mobiliteit.