Zeist,
22
december
2015
|
17:30
Europe/Amsterdam

Achmea ontvangt goedkeuring partieel intern model Solvency II

Achmea heeft goedkeuring gekregen voor het gebruik van het partieel intern model voor prudentiële doeleinden van De Nederlandsche Bank en van de Bank of Greece. Het model waaraan jaren is gewerkt, is nu getoetst door de toezichthouders en voldoet aan de vereisten van Solvency II. Door het gebruik van het partieel intern model heeft Achmea beter inzicht in de risico’s, waardoor betere sturing mogelijk is en de belangen van klanten nog beter worden beschermd.

Het partieel intern model wordt gebruikt door de Nederlandse schade- en herverzekeraars en de Griekse dochter Interamerican Property & Casualty Insurance Company SA voor de berekening van schade- en inkomen (Health SLT) verzekeringstechnisch risico.
Achmea heeft de intentie dit model verder uit te breiden met een intern model voor het zorg (Health NSLT) verzekeringstechnisch risico en marktrisico.

Uitkomsten modellen
Achmea berekent de solvabiliteit volgens het goedgekeurde partieel intern model, het beoogde partiële interne model (inclusief zorg verzekeringstechnisch risico en marktrisico) en de standaard formule. De uitkomsten van deze modellen per Q2-2015 zijn als volgt:

Model

Solvabiliteitspercentage

Goedgekeurd partieel intern model

Beoogd partieel intern model

Standaard formule

185%

196%

182%

Opgemerkt wordt dat deze cijfers zijn gebaseerd op de interpretatie van de Solvency II wet- en regelgeving en de status van de modellen per 30-06-2015. De uitkomsten van de genoemde modellen voor eind 2015 zullen naar verwachting worden beïnvloed door nadere interpretatie van de Solvency II wet- en regelgeving, waaronder de behandelingen van belastingen (invulling van de LAC DT), het meenemen van een verliesvoorziening voor Zorg (€ 470 miljoen) en verdere doorontwikkeling van de modellen.