Zeist,
11
januari
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea maakt afspraken met drie ketens over hoortoestellen

Achmea kan voor haar verzekerden met de drie ketens Beter Horen, Schoonenberg en Specsavers een contract aangaan voor de aanschaf en onderhoud van nieuwe hoortoestellen vanaf 2013.

Eerder was er door een van de deelnemende partijen aan de inkoopprocedure bezwaar aangetekend tegen de voorlopige gunning. De rechter heeft op 11 januari 2013 beslist dat Achmea de inkoopprocedure juist heeft gevolgd.

Goede kwaliteit tegen een gunstige prijs
Door contractering van deze drie ketens kunnen verzekerden van de zorgverzekeraars van Achmea, waaronder Zilveren Kruis en Agis, bij de aanschaf en onderhoud van een hoortoestel rekenen op goede kwaliteit tegen een gunstige prijs. Naast een hoortoestel afgestemd op de behoefte van de verzekerde, worden de kosten dus voor de meeste mensen flink lager. Dit heeft een gunstig effect op de wettelijke eigen bijdrage van 25% die verzekerden zelf moeten betalen vanaf 2013. Waar in 2012 80% van de klanten een eigen bijdrage hadden van gemiddeld € 500,- daalt dat in 2013 naar gemiddeld € 158,-. De kosten voor de verzekerde voor onderhoud en batterijen dalen door de afspraken die Achmea heeft kunnen maken van gemiddeld € 150,- naar € 25,- per jaar.

Besparing doorlooptijd
Voor sommige van de verzekerden betekent dit dat wij hen adviseren om over te gaan naar een andere audicien, als er sprake is van vervanging van het hoortoestel. Uiteraard kunnen klanten er voor kiezen dit advies niet over te nemen, maar dat heeft wel gevolgen voor de hoogte van de eigen bijdrage. Achmea vindt echter de verantwoordelijkheid om de hoorzorg met behoud van kwaliteit voor al haar verzekerden betaalbaar te houden hier tegen opwegen. Belangrijk voordeel bij de drie gecontracteerde audiciens is ook dat mensen vanaf 16 jaar die een toestel nodig hebben, zonder tussenkomst van een huisarts, KNO-arts of audioloog naar een audicien kunnen. Dit kan een besparing in doorlooptijd opleveren tot 3 maanden. Alleen als er aanleiding toe is verwijst de audicien door naar een KNO-arts of audioloog.

Keuzeprotocol
Alle StAr-geregistreerde audiciens in Nederland werken vanaf 2013 met het landelijk ingevoerde keuzeprotocol hoorzorg. Hierin staat het gehoorprobleem van de client centraal en wat de oplossingsrichting kan zijn. De audicien adviseert vervolgens de best passende hooroplossing. Audicien en cliënt bepalen gezamenlijk de keuze voor een toestel uit het assortiment dat een audicien aanbiedt. Het keuzeprotocol geldt bij de aanschaf van alle nieuwe hoortoestellen. De kwaliteitscriteria van Achmea bij de selectie van ketens van aanbieders van hoortoestellen zijn onder andere: de StAr registratie, het hanteren van het keuzeprotocol hoorzorg, een klanttevredenheidscijfer van minimaal een acht en het hebben van een landelijke dekking.

Achmea begrijpt dat de inkoopprocedure niet voor elke verzekerde en zorgverlener positief heeft uitgepakt, maar als zorgverzekeraar hebben we de plicht om voor onze verzekerden goede zorg tegen een gunstige prijs in te kopen. Met het contracteren van deze drie ketens kunnen wij dit aan onze verzekerden garanderen.