Zeist,
14
november
2018
|
12:42
Europe/Amsterdam

Achmea founding partner van SchuldenlabNL

Vanmorgen is in Den Haag SchuldenlabNL geïntroduceerd, een samenwerkingsverband van zes private en publieke partijen, waaronder Achmea. SchuldenlabNL heeft als doel Nederland schuldenzorgvrij te maken. Koningin Máxima was aanwezig bij de lancering van dit initiatief. Namens Achmea sprak Raad van Bestuurlid Bianca Tetteroo. Naast Achmea zijn ING Nederland, de gemeenten Den Haag, Almelo, Amsterdam en het CAK betrokken bij SchuldenlabNL.

Bianca Tetteroo: “Wij zien dat schuldenproblematiek een groot maatschappelijk vraagstuk is. In onze strategie richten we ons op een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Daar hoort het aanpakken van schulden voor kwetsbare groepen zeker bij. Achmea gelooft in een inclusieve samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen. We zetten ons daarom zoveel mogelijk in om schulden te voorkomen of te verhelpen.” Volgens SchuldenlabNL kent ons land meer dan 2 miljoen huishoudens met betalingsachterstanden, waarvan bijna 1,4 miljoen met risicovolle of problematische schulden.

Duurzame aanpak
Om problematische schulden aan te pakken maakt Achmea deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden, zoals Geldfit en Van Schulden naar Kansen. Ook werkt Achmea samen met Stichting LEF en Stichting Lezen en Schrijven om kwetsbare groepen met schulden te helpen.Bianca Tetteroo: “Als coöperatieve verzekeraar staan we middenin de samenleving. Wij willen de schuldenproblematiek duurzaam aanpakken, maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Wij onderschrijven een gezamenlijke aanpak via publiek private samenwerking. Daarom hebben wij ons van harte als founding partner verbonden aan SchuldenlabNL.”

Voorste rij op de foto v.l.n.r. Sadik Harchaoui, initiatiefnemer SchuldenlabNL, Bianca Tetteroo, lid Raad van Bestuur Achmea, Koningin Máxima en Gerrit Zalm, voorzitter SchuldenlabNL.