Zeist,
17
april
2015
|
08:00
Europe/Amsterdam

Nederlanders sceptisch over participatiesamenleving

Nederlanders hebben grote twijfels over de participatiesamenleving. Een meerderheid (75%) vindt dat de overheid haar eigen verantwoordelijkheden heeft en deze niet kan afschuiven op de burgers. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Solidariteit in Nederland’, dat verzekeraar Achmea liet uitvoeren door marktonderzoeksbureau GfK.

In het organiseren en waarborgen van solidariteit wordt de overheid nog altijd als belangrijk ervaren. 71% van de bevolking vindt de overheid onmisbaar voor de solidariteit tussen sterken en zwakken. Bijna drie op de vier Nederlanders (74%) vindt dat de overheid moet zorgen voor zorg en huisvesting van ouderen.
Daar staat tegenover dat mensen wel grenzen stellen aan gereguleerde solidariteit. Zo stelt 79% dat uitkeringen pas mogen worden gegeven, zodra er aan specifieke voorwaarden is voldaan en wordt ook de noodzaak gezien om zelf te sparen voor de oude dag (71% eens).

Vooral solidair met ouderen
Nederlanders voelen zich in de eerste plaats solidair met wie ze zich verwant voelen. Men is vooral solidair met familie en vrienden, anderen volgen op afstand. Opvallend daarbij is dat mensen zich over het algemeen veel meer solidair voelen met ouderen (70%), dan met jongeren (39%).

Kern van verzekeren
Achmea doet onderzoek naar solidariteit in Nederland, omdat solidariteit de kern is van verzekeren. We zijn benieuwd hoe en met wie mensen in de toekomst risico’s willen delen die ze alleen niet kunnen dragen. In hoeverre zijn burgers bereid om elkaar te helpen op terreinen waar de overheid zich terugtrekt? Hoe blijft solidariteit gewaarborgd in een veranderende samenleving? Hierover gaat het ook tijdens de Achlumlezing, die Achmea vandaag tussen 11.00 en 15.00 uur organiseert in de historische kerk in het Friese Achlum.

Volg de Achlum lezing live via Omrop Fryslân
Tijdens deze bijeenkomst introduceert bestuursvoorzitter Willem van Duin van Achmea het thema solidariteit. Hij maakt ook de resultaten van de Solidariteitsmonitor bekend. Generaal buiten dienst Peter van Uhm is hoofdspreker. Volkskrant-journalist Kustaw Bessems reageert in een korte rede op de lezing van Van Uhm. Dagvoorzitter is radio- en tv-presentatrice Sofie van den Enk. De Achlumlezing kun je live volgen op de site van Omrop Fryslân.