Zeist,
04
augustus
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Medicijngebruik tijdens Ramadan ondermaats

Agis en Mediq lanceren de Ramadancheck, om het geneesmiddelengebruik van moslims tijdens de Ramadan te verbeteren. Het vasten van moslims tijdens de Ramadan heeft vaak ook invloed op hun geneesmiddelengebruik. De doelstelling van deze check is het verminderen van gezondheidsrisico’s die gepaard kunnen gaan met het op onjuiste wijze hiermee omgaan.

Patiënten zijn zich niet altijd bewust van het nut en de noodzaak om zich aan het voorgeschreven medicijngebruik te houden. Zo worden medicijnen op verkeerde tijdstippen ingenomen, kuren worden vroegtijdig beëindigd of medicijnen worden geheel niet gebruikt. In veel gevallen merken patiënten in eerste instantie niks van het onjuiste gebruik en zijn de gevolgen pas later merkbaar. Door bewustwording en begeleiding van patiënten kunnen de gezondheidrisico’s worden beperkt.

Aandacht voor medicijngebruik tijdens Ramadan
Roland Eising, accountmanager Farmacie bij zorgverzekeraar Agis: ‘Agis en Mediq besteden voor en tijdens de vastenperiode extra aandacht aan het medicijngebruik van moslims. Ongeveer 70 procent van de islamitische apotheekbezoekers wil vasten, maar weet vaak niet hoe ze moeten omgaan met hun medicatie tijdens deze periode. Meestal wordt de volledige behandeling stopgezet, waardoor de gezondheidsrisico’s toenemen.’

Marten Waalkens, apotheker bij Mediq Apotheek: ‘Voor en tijdens de vastenperiode attenderen apothekers moslims op de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een persoonlijk en deskundig advies over medicatiegebruik tijdens de Ramadan. In de Mediq Apotheek wordt samen met de patiënt een overzicht gemaakt van de innamemomenten van de medicatie. Indien nodig wordt deze aangepast, al dan niet in overleg met de huisarts of specialist.’

Extra noodzaak door tijdsperiode
De noodzaak om de groep vastende moslims te begeleiden bij hun medicijngebruik is nu extra groot. De Ramadan valt de komende jaren in de zomerperiode. Dit betekent voor moslims in Nederland dat de periode om te eten en drinken (en dus ook geneesmiddelen te gebruiken) beperkt is tot ongeveer zes uur per dag (tussen zonsondergang en –opgang). Om de gezondheidsrisico’s te beperken is het van groot belang dat moslims de mogelijke gevolgen kennen van het niet of verkeerd innemen van hun medicijnen.

Samenwerking Agis en Mediq
De Ramadancheck is een onderdeel van de nauwe samenwerking tussen Agis en Mediq Apotheek. De Ramadancheck krijgt nu specifiek de aandacht vanwege de actualiteit, maar voor patiënten met chronische ziektes, zoals hart- en vaatziekten, astma, COPD en diabetes is continu aandacht. De zorgpartners zien de noodzaak om verkeerd medicatiegebruik aan te pakken.