Zeist,
30
mei
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Leerstoel Microverzekeren aan Universiteit Nyenrode formeel aanvaard

Microverzekeren vermindert de kwetsbaarheid van mensen in ontwikkelingslanden en is daarmee een belangrijke aanvulling op microkredieten. Dat heeft Prof. dr. ir. Gert van Dijk dinsdag gezegd tijdens zijn oratie bij de door Achmea ingestelde leerstoel Microverzekeren aan de Universiteit Nyenrode.

Microverzekeren werd daarbij door Van Dijk omschreven als een "relatief jonge loot aan de stam" binnen de microfinanciering. "Het gaat bij microverzekeren om het beschermen van mensen met lage inkomens tegen specifieke risico’s van ziekte, ongeval, schade, overlijden en andere gevaren in ruil voor regelmatige premiebetalingen die evenredig zijn aan de waarschijnlijkheid en de kosten van het betreffende risico," aldus van Dijk.

Prinses Máxima
De oratie werd onder meer bijgewoond door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden. Prinses Máxima is uitgenodigd in haar hoedanigheid als VN-adviseur Inclusive Finance waar vanuit zij secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon adviseert over toegang tot financiële diensten. Tevens zet zij zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken tegen een redelijke prijs en op duurzame wijze.

Solidariteit verder uitbreiden
Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea: "Wij zijn groot geworden door onderlinge solidariteit, het belangrijkste concept van verzekeren. Nu is de tijd rijp om die solidariteit verder uit te breiden naar ontwikkelingslanden. Niet uit liefdadigheid maar vanuit een economisch perspectief. Door onze steun geven we mensen in ontwikkelingslanden de kans hun economische weerbaarheid te vergroten. We brengen geen geld, maar kennis."

Van Dijk sprak tijdens de oratie ook zijn theorie uit dat het in z’n algemeenheid de voorkeur verdient om microkredieten te schoeien op coöperatieve leest. “De winst wordt daar niet afgeroomd en er wordt een sterk beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. En dan niet louter individueel, maar ook collectief. Je bent niet louter bezig met jouw private risico versus een bank, verzekeraar of donor, maar met een eigen doch gemeenschappelijk risico,” aldus Van Dijk.

Lees het persbericht (PDF)