Zeist,
29
september
2023
|
10:36
Europe/Amsterdam

Impactbeleggen via private equity

Achmea Investment Management belegt gelden van grote institutionele klanten zoals pensioenfondsen. Ook voor moedermaatschappij Achmea verzorgt Achmea IM de beleggingen.

De beleggingsmix van deze klanten kent over het algemeen een gematigd profiel. Het is immers primair van belang dat er voldoende geld is om bijvoorbeeld pensioenen te kunnen indexeren en toegezegde uitkeringen te kunnen betalen. Private Equity-investeringen hebben daarom bij deze klanten lang niet altijd een vast verworven plek in de beleggingsmix.

Met impact beleggen via Private Equity-investeringen ontstaan er specifieke extra mogelijkheden. Er komt met dergelijke investeringen kapitaal vrij voor bedrijven die werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Dat zijn zaken waar institutionele klanten, ook vanuit hun achterban, graag in willen investeren. De focus van Achmea ligt daarbij met name op klimaat en gezondheid. Denk aan investeringen in schone energie, biodiversiteit en gezondheid.

Door een goede selectie van investeringsopties, diversificatie aan type investeringen en de keuze om een rol als co-investeerder te nemen, ontstaat er een aantrekkelijk risico/rendement-profiel. Op die manier kan impact beleggen via de asset class private equity zich een passende plek gaan verwerven in de beleggingsmix van deze klanten.

In een interview met Financial Investigator vertellen twee experts van Achmea IM meer over impact beleggen via de asset categorie Private Equity (zie: Downloads).