Zeist,
08
november
2023
|
15:23
Europe/Amsterdam

Impact pensioenwet door veel werkgevers onderschat

Zeist, 8 november 2023 – Nu de Wet toekomst pensioenen van kracht is, vormt dit een natuurlijk moment voor werkgevers en HR om (duurzame) arbeidsvoorwaarden tegen het licht te houden, keuzes te maken en stappen te zetten. Dit was de rode draad in de Achmea-inspiratiesessie “Modern werkgeverschap en pensioen” die plaatsvond op 7 november tijdens de landelijke Pensioen3daagse.

Een groot aantal gasten uit verschillende sectoren werd door Arthur van der Wal, divisievoorzitter Pensioenen bij Achmea, verwelkomd voor een debat over de uitdagingen en de kansen die de pensioenwet biedt. Hoe vertalen werkgevers modern werkgeverschap naar de juiste duurzame arbeidsvoorwaarden? Tot hoever reikt hun zorgplicht? Hoe nemen zij hun werknemers, waaronder jonge mensen met een laag pensioenbewustzijn, hierin mee?

Transparanter en persoonlijker pensioen
Met de Wtp wordt er alleen nog pensioen opgebouwd in premieregelingen. De nieuwe wet moet een transparanter en persoonlijker pensioen opleveren dat beter aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, levensverwachting en risicobereidheid van deelnemers. De Wtp biedt kansen voor werkgevers om beleid rondom goed werkgeverschap te versterken en om pensioen in te zetten als onderscheidende arbeidsvoorwaarde.

Werkgevers krijgen hierbij onder meer te maken met uiteenlopende compensatieregelingen omdat de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. We gaan over naar premieregeling met een “persoonlijk pensioenpotje” waarbij er meer risico’s bij de deelnemers komen te liggen. Ook het nabestaandenpensioen brengt voor iedereen veranderingen met zich mee.

Stel belangrijke keuzes niet uit tot het allerlaatste moment 
Lieke Werner, actuaris bij Achmea, stelde tijdens haar inleiding dat de impact van de Wtp nog door veel werkgevers wordt onderschat. “Nieuwe regelingen en het nemen van beslissingen moeten binnen een beperkte tijd worden gerealiseerd. Daar is vaak extern advies voor nodig. Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt en dat wil je niet tot het allerlaatste moment uitstellen.”

Onder leiding van Roland Koopman (RTL) ontspon zich een levendig debat met de zaal en met de panelleden Raymond Puts (algemeen directeur AWVN), Jurgen Wasser (executive board Capgemini Nederland), Annelie Bijpost (voorzitter Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg) en Nadine Beister (HR-directeur Achmea).

Keuzevrijheid rond het pensioen en arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk: werknemers zouden meer vrijheid moeten krijgen over de manier waarop zij hun pensioenvoorziening kunnen inrichten.  Kennisontwikkeling en –deling zijn daarbij onmisbaar. Van belang is ook dat werkgevers op een integrale manier naar pensioen, arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid kijken. “Dat is je rol als werkgever. Stel je als werkgever ook proactief op richting medezeggenschap en vakbonden en faciliteer bijvoorbeeld trainingen rond de nieuwe pensioenwet. Ga met elkaar in gesprek en wees nieuwsgierig naar elkaars input. Je doet het per slot van rekening met elkaar.” 

Dit helpt ook om het pensioenbewustzijn te vergroten onder werknemers. Tijdens belangrijke momenten in het leven – zoals huwelijk, een nieuwe baan, geboorte of scheiding – waarin mensen meer nadenken over hun financiële situatie, kunnen werkgevers het onderwerp pensioen bespreekbaar maken met hun werknemers. “Werknemers zijn divers, dus kies voor een gedifferentieerde aanpak. Afwachten is geen optie en het is goed om ervaringen met elkaar te delen.”

Achmea organiseerde deze sessie tijdens de Pensioen3daagse om werkgevers te inspireren op het thema ‘Modern werkgeverschap en pensioen’ en om met grote werkgevers in gesprek te blijven over dit thema. Website: https://www.achmea.nl/modern-werkgeverschap-en-pensioen