Zeist,
11
augustus
2016
|
08:37
Europe/Amsterdam

Resultaat beïnvloed door noodweer en hogere zorgkosten

  • Nettoresultaat €24 miljoen negatief over eerste halfjaar van 2016
  • Totale schade door noodweer loopt op tot €267 miljoen bij circa 30.000 klanten
  • Goede voortgang bij vergoeding schades en hulpverlening aan klanten
  • Verdergaande vernieuwing van dienstverlening en bedrijfsvoering
  • Zorgkosten hoger dan geraamd door stijging uitgaven geneesmiddelen
  • Bedrijfskosten verder gereduceerd door programma Versnellen & Vernieuwen
  • Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds van start gegaan na vergunning DNB
  • Solide financiële positie met Solvency II solvabiliteitspercentage van circa 204%

Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur:

Circa 30.000 van onze klanten zijn in juni van dit jaar getroffen door noodweer. Naast aanzienlijke materiële schade was ook het persoonlijke leed vaak groot. Onze medewerkers en partners hebben alles in het werk gesteld - en doen dat nog - om onze verzekerden weer snel op weg te helpen. Het is goed om er als coöperatieve verzekeraar voor onze klanten te kunnen zijn als dit nodig is. Daar zijn we voor. Na zorgvuldige taxatie van de schades is een groot deel van onze klanten inmiddels verder geholpen. Er is nog veel te doen, dat beseffen we en daar werken we met onze medewerkers en partners hard aan.

De schade veroorzaakt door het noodweer in juni aan onder meer auto’s, woningen en bij land- en tuinbouwbedrijven liep op tot €267 miljoen voor Achmea. Meer dan de helft van dit schadebedrag is uit oogpunt van risicobeheersing afgedekt via herverzekering.

De resterende netto schadelast heeft een grote invloed op het resultaat. Daarnaast stegen de uitgaven aan zorg harder dan vooraf was geraamd door hogere uitgaven aan geneesmiddelen en minder compensatie vanuit de verevening. Achmea boekt mede hierdoor in de eerste zes maanden van 2016 een negatief nettoresultaat van €24 miljoen, ondanks resultaatsverbeteringen door onder meer kostenreducties en hogere beleggingsresultaten bij Pensioen & Leven.

Ongeacht de uitkeringen voor schades door noodweer en de hogere zorgkosten, hebben we onze gezonde en solide financiële positie behouden. Met een aanhoudend solide Solvency II solvabiliteit van circa 204% kunnen we ook in de toekomst onze afspraken met onze klanten nakomen.

De vergunningverlening aan het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds voor de oprichting van een Algemeen Pensioenfonds (APF) is een belangrijke mijlpaal bij de realisatie van onze strategie voor Oudedagsvoorzieningen. Pensioenfondsen en werkgevers kunnen zich nu bij het Centraal Beheer APF aansluiten om werknemers een modern en toekomstbestendig pensioen te bieden. Met een aantal grote werkgevers en pensioenfondsen zijn al intentieverklaringen getekend voor toetreding tot het Centraal Beheer APF.

De aanpassingen aan ons bedrijf gaan door. We blijven inspelen op de veranderende wensen van onze klanten. Eind dit jaar ronden we het programma Versnellen & Vernieuwen af. Innovatie staat daarmee centraal in onze bedrijfsvoering. We realiseren de gestelde doelen en brengen onze service aan klanten naar een nog hoger niveau. Gecorrigeerd voor investeringen in grote strategische projecten, hebben we onze kosten sinds de start van het programma in 2014 met circa €355 miljoen verlaagd en is het aantal arbeidsplaatsen met circa 3.000 afgenomen.

Ook nadat ons veranderprogramma formeel is afgerond, gaan we door met de vernieuwing van onze dienstverlening. En het verlagen van onze bedrijfskosten. Dat blijft de focus voor de komende jaren.