Zeist,
19
november
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Fusieakte Eureko en Achmea Holding getekend

In navolging van de bekendmaking op 30 augustus 2011 meldt Eureko dat op 18 november 2011 de fusieakte is getekend tussen Achmea Holding NV en Eureko BV waarmee alle rechten en verplichtingen van eerstgenoemde naar laatstgenoemde zijn overgegaan.

Voorts is de naam van Eureko BV veranderd en is de statutaire zetel van de vennootschap gewijzigd. Vanaf 18 november heeft Eureko BV de naam Achmea BV en is Zeist de statutaire zetel.

Lees het originele persbericht (PDF).