Zeist,
11
maart
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Eureko CFO benoemd in adviesorgaan Europese toezichthouder

Gerard van Olphen, chief financial officer en vice-voorzitter van de raad van bestuur van Eureko/Achmea, is benoemd in de Insurance & Reinsurance Stakeholder Group.

Nieuwe Europese toezichtautoriteit
De Insurance & Reinsurance Stakeholder Group is een adviesorgaan van EIOPA, de nieuwe Europese toezichtautoriteit voor verzekeraars en pensioeninstellingen. Van Olphen is de enige Nederlander die plaatsneemt in dit adviesorgaan.

Europese koepelorganisatie
De verzekeringssector heeft via CEA, de Europese koepelorganisatie van (her)verzekeraars, tien kandidaten mogen voordragen voor de EIOPA stakeholdergroup, die in totaal uit dertig leden bestaat. In deze groep zitten naast verzekeraars ook vertegenwoordigers van consumentenorganisaties, gebruikers, vakbonden en de academische wereld. De groep komt minimaal vier keer per jaar bijeen en kan EIOPA o.a. adviseren over de implementatie van technische standaarden en wijzen op inconsistente toepassing van Europese regelgeving of toezichthouderpraktijken in de Europese lidstaten. In totaal zijn meer dan honderd kandidaten voor deze groep voorgedragen. Eureko is dan ook zeer verheugd dat het bestuur van EIOPA Gerard van Olphen heeft benoemd, waarbij zijn grote deskundigheid en ervaring op het terrein van financiële dienstverlening ongetwijfeld een belangrijke rol hebben gespeeld.

Commissie Financieel Economische Zaken​
Gerard van Olphen is tevens voorzitter van de Commissie Financieel Economische Zaken van het Verbond van Verzekeraars en chairman van CEA Ecofin Committee.