Leiden,
22
januari
2015
|
09:00
Europe/Amsterdam

Effectieve begeleiding vroeggeboren kinderen succesvol

Zilveren Kruis breekt lans voor vroeggeborenen

Een vroeggeboorte is een stressvolle ervaring voor ouder en kind met mogelijke gevolgen voor later. Dankzij een initiatief van het AMC in Amsterdam gesteund door Zilveren Kruis, is het toekomstperspectief voor deze kinderen en hun ouders aanzienlijk beter. Een speciaal getrainde kinderfysiotherapeut helpt de ouders om het gedrag van de baby te begrijpen en er mee om te gaan.

Dit ToP-programma zorgt voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering voor vroeggeborenen en hun ouders met verlaging van hoge zorgkosten. Erwin Hol, zorginkoper Paramedisch bij Achmea: ‘Wij zagen hierin voldoende positieve uitgangspunten om te komen tot een landelijk dekkend specialistisch eerstelijns netwerk voor de verzekerden van Zilveren Kruis, rondom een Neonatale Intensive Care Unit (NICU).’

Positieve gevolgen
Marie Jeanne Wolf, kinderfysiotherapeut en wetenschappelijk onderzoeker vroeg-interventie prematuren, in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, verdiepte zich in de problematiek en ontdekte hoe belangrijk de rol is van de ouders in het leven van het prematuur geboren kind. Zij startte met steun van Achmea een innovatief onderzoek. De positieve uitkomsten en nieuwe wetenschappelijke inzichten, leidden tot de ontwikkeling van een ToP-programma met veel positieve gevolgen voor het kind. Denk hierbij aan: minder heropnamen, minder bezoeken aan de afdeling Spoedeisende Hulp, minder meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, minder paramedische ondersteuning en minder huilbaby’s.

Landelijke uitrol
Inmiddels is deze zorg sinds vorig jaar opgenomen in het basispakket. ‘Alle zorgverzekeraars hebben Zilveren Kruis ook gevolgd bij het inkopen van deze zorg’, zegt Wolf. ‘Wat de doorslag voor hen gaf, was dat één grote zorgverzekeraar bereid was geweest zijn nek uit te steken in dit hele traject.

De stap die nu nog moet worden gezet, is dat er landelijk meer kinderfysiotherapeuten moeten worden opgeleid om op basis van het ToP-programma te leren werken.

Lees het gehele interview (zie downloads).

Per jaar worden in Nederland ruim 2.500 kinderen ernstig prematuur (zwangerschap van minder dan 32 weken) geboren. De sterfte onder deze kinderen is de laatste jaren aanzienlijk afgenomen, maar een vroeggeboorte is een stressvolle ervaring voor zowel ouder als kind, die aanzienlijke gevolgen kan hebben. Ook als kinderen, na opname in de neonatale intensive care unit (NICU), gezond uit het ziekenhuis worden ontslagen, ontstaan later toch vaak allerlei problemen. Daarnaast komen bij hun ouders veel (depressieve) klachten voor of angst en schuldgevoelens.