Zeist,
27
november
2019
|
20:30
Europe/Amsterdam

“Een ontdekkingstocht die we spannend vinden en mee willen maken”

Achmea is partner van de Amsterdam Drone Week (RAI, 4 t/m 6 december 2019). Dat past in onze strategie om bij te dragen aan een veilige en toekomstbestendige samenleving. De toekomst van mobiliteit, in welke vorm dan ook, hoort daarbij. Zelfs innovatieve mobiliteit door de lucht. Michiel Delfos, divisievoorzitter Schade & Inkomen, vertelt waarom het goed is om in de voorhoede van nieuwe technologie mee te lopen.

“Verzekeren is niet het eerste waar je aan denkt als het om drones gaat”, beaamt Michiel Delfos (foto). “In die zin is Achmea wellicht een opvallende partner. Toch is het niet zo heel vreemd dat we deze technologie nauwgezet in de gaten houden en daarbij graag voorop lopen. Verzekeraars bestaan nu eenmaal van risico’s. En waar op de ene plek risico’s verdwijnen, verschijnen ze op een andere plek. Ik ben ervan overtuigd dat autoschades in de toekomst niet meer voorkomen; tegelijkertijd zullen nieuwe markten opdoemen. En we doen het ook omdat we dingen voor de maatschappij en onze klanten beter kunnen maken. We denken continu na over hoe we Nederland veiliger en klimaatbestendiger kunnen maken. Daar hebben wij wat aan, daar heeft de maatschappij wat aan en daar heeft de klant wat aan: een win-win-win situatie dankzij nieuwe technologie.”

Precies om die reden denkt Delfos niet alleen na over hoe drone-operaties zo goed mogelijk kunnen worden verzekerd, maar zet Achmea drones in om ondernemers te adviseren over hoe ze de risico’s op schade zoveel mogelijk kunnen beperken. Delfos: “We vliegen bijvoorbeeld boven tuinbouwkassen om de ruiten te controleren op haarscheurtjes. Maar we hangen ook sensoren in parkeergarages om overstromingen op tijd te detecteren. Allemaal technische oplossingen om de risico’s op schade zoveel mogelijk te beperken.”

Inspirerend
Delfos is net terug uit China waar hij een bezoek bracht aan dronefabrikant DJI. “Geweldig! De drive, het optimisme en het geloof in de toekomst. Heel inspirerend. Ze lieten daar bijvoorbeeld zien hoe ze met drones schades aan scheepswanden kunnen herstellen. Dus op plaatsen waar je normaal gesproken heel moeilijk bij kunt komen. Dat is goedkoper en minder gevaarlijk dan als je dat door mensen moet laten doen. En dat heeft dan uiteindelijk dus gevolgen voor de hoogte van de verzekeringspremies. Die kunnen omlaag.”

Achmea lobbyt daarnaast ook voor uniforme Europese regelgeving voor drones. “Tijdens de Amsterdam Drone Week is er een aparte bijeenkomst over regelgeving waar we bij aansluiten. En vorige week kregen we een mailtje van de gemeente Enschede met de vraag of we willen meedenken over regels rondom grensoverschrijdend droneverkeer. Want ten eerste wil je dat alles rondom drones zo veilig mogelijk verloopt. Maar als het dan een keer mis gaat, moet er wel dekking zijn. Het eerste kun je bereiken met goede regelgeving, maar ook met preventie-eisen. Dat kunnen overheden afdwingen, maar ook verzekeraars. Het waren uiteindelijk ook de verzekeraars die autogordels verplicht gingen stellen. Zo zullen we ook bepaalde eisen aan drones gaan stellen. Verzekeren mag nooit meer zijn dan het afdekken van een restrisico. Als er heel veel ongelukken gebeuren, krijg je te maken met onverzekerbaarheid. En dat wil niemand.”

Ingewikkeld
En dan is er nog de vraag rondom aansprakelijkheid. Delfos beseft dat dit steeds ingewikkelder wordt, mede door de snelle ontwikkelingen rondom autonoom rijden en vliegen. Want wie is er aansprakelijk voor schade als een zelfsturende drone ergens tegenaan vliegt? Delfos: “Heel ingewikkeld. Dat is nog niet uit ontwikkeld. Daarom doen we bijvoorbeeld veelvuldig mee aan pilots. Zo werken we aan een verzekering voor zelfrijdende auto’s. En twee jaar geleden hebben we een zelfrijdende tractor verzekerd. Die rijdt overigens alleen op het land van de boer, maar je moet ergens beginnen om ervaring op te doen. Want we weten heel veel nog niet. Het zal hoogstwaarschijnlijk steeds meer naar productaansprakelijkheid gaan. Dus dat de fabrikant aansprakelijk is als een keer mis gaat. Maar misschien is het wel het bedrijf dat zo’n apparaat heeft gekocht, of de softwarebouwer. Nogmaals: een onontgonnen en ingewikkeld terrein. Maar ook daarom is het belangrijk dat we vooraan blijven lopen en blijven overleggen met fabrikanten van dit soort systemen. Deze hele nieuwe wereld is toch ook een ontdekkingstocht die we spannend vinden en mee willen maken.”

Dit interview is van de hand van Armand Landman (Een waar woord) en is eerder deze week gepubliceerd op http://www.amsterdamdroneweek.com/news.

Bekijk ook deze vlog uit 2018.