Zeist,
14
juli
2017
|
08:04
Europe/Amsterdam

Centric neemt pensioenuitvoering voor vijf bedrijfstakpensioenfondsen over van Syntrus Achmea

Vijf bedrijfstakpensioenfondsen maken per 1 september 2017 gebruik van de collectieve overgangsregeling van Achmea en Centric. Centric gaat voor deze fondsen – met in totaal zo’n 190.000 deelnemers – de pensioenadministratie, financiële administratie, bestuursondersteuning, juridische advisering en pensioencommunicatie verzorgen. Dit pakket varieert per fonds. Circa 85 medewerkers van Syntrus Achmea Pensioenbeheer gaan mee over naar Centric.

Achtergronden bij de overname

De overname past in de groeistrategie van Centric. Het bedrijf wil naast de administratie voor verzekeraars, banken, vermogensbeheerders en premiepensioeninstellingen ook direct pensioenfondsen gaan bedienen. Centric heeft als IT- en administratief dienstverlener veel kennis van de uitvoering van ingewikkelde administratieve processen, juist voor de financiële sector.

Syntrus Achmea Pensioenbeheer maakte eind vorig jaar bekend zich volledig te richten op pensioenbeheer voor ondernemings- en beroepspensioenfondsen en het Centraal Beheer APF en daarom haar dienstverlening aan verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen in twee jaar af te bouwen. De onderneming heeft sindsdien het scenario van een collectieve overname door Centric uitgewerkt en half april bekrachtigd met een Letter of Intent. Drie maanden later is de overeenkomst nu officieel beklonken.