Zeist,
01
juni
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Centraal Meldpunt Vrachtautoberging per 1 juni verzorgd door Eurocross

Per 1 juni 2012 bemant alarmcentrale Eurocross Assistance het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV). Dat betekent dat Eurocross de komende vier jaar alle meldingen aanneemt en afhandelt met betrekking tot vrachtauto-incidenten (zowel pech als ongeval) op het hoofdwegennet. Het inrichten en exploiteren van het CMV werd Eurocross op 29 februari 2012 gegund door de Stichting Incident Management Vrachtauto's (STIMVA).

Jaarlijks vinden in Nederland ruim 4000 incidenten met vrachtauto's plaats en deze kunnen een grote impact hebben op de verkeersveiligheid en de doorstroming op de hoofdwegen. Als er een ongeval of pechgeval plaatsvindt op het hoofdwegennet, wordt Incident Management toegepast. Incidenten met vrachtauto's wordt in IM-jargon ook wel zware berging genoemd.

Dagelijkse praktijk
Eurocross zet voor het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging 24 uur per dag gespecialiseerde bergingsbedrijven in en beschikt daartoe over een landelijk netwerk van gecertificeerde bedrijven. Indien noodzakelijk wordt bij een vrachtwagen-incident gelijktijdig een STI-deskundige (Salvage Transport Incident) ingeschakeld, die hulpverleners en de wegbeheerder adviseert bij de eerste berging van vrachtauto's. Deze expert is deskundig op het gebied van voertuig-, lading- en milieuschade en adviseert over de wijze van bergen op basis van de belangenafweging van de bij een vrachtauto-incident betrokken partijen.

De STIMVA en Eurocross Assistance
De STIMVA en Eurocross Assistance hebben veel vertrouwen in elkaars expertise en kijken uit naar een plezierige en vooral professionele samenwerking. Ze zien het als hun gezamenlijke opdracht en belangrijke taak om het Incident Management voor vrachtauto's zo efficiënt mogelijk uit te voeren zodat de doorstroming van het verkeer op een veilige en vlotte wijze blijft verlopen.

Er valt nog steeds winst te behalen in het afhandelen van vrachtauto-incidenten. Een juiste uitvraag en goede registratie zijn daarbij de kernelementen. Tegelijk kan door de verdere inzet van (nieuwe) technieken (zoals camera's) de snelheid en volledigheid van de informatie nog verbeteren.