Zeist,
28
juli
2023
|
07:25
Europe/Amsterdam

Bijna drie op vijf 40-plussers bereid te verhuizen naar levensloopbestendige woning, mits aanbod passend en betaalbaar is

Urgentie is voor ruim de helft echter pas aanwezig zodra zorgbehoefte toeneemt

Bijna één op de drie 40-plussers verwacht dat de woning waarin zij nu wonen in de toekomst te groot zal zijn. Drie op de vijf 40-plussers zijn dan ook bereid in de toekomst naar een levensloopbestendige woning te verhuizen. Tegelijkertijd voeren zij verschillende redenen aan die hen hiervan juist weerhouden. Ruim vier op de tien 40-plussers wijzen erop dat er onvoldoende betaalbaar aanbod is en bijna een derde zegt niet te willen verhuizen als dit leidt tot hogere woonlasten. Ook is de tevredenheid over de huidige woning voor bijna de helft van de huizenbezitters en ruim één op de drie huurders reden om niet te verhuizen, blijkt uit onderzoek van Achmea onder 1.220 Nederlanders van 40 jaar en ouder. Het bouwen van voldoende levensloopbestendige woningen is volgens Achmea een passende oplossing voor de vergrijzende populatie, maar ook om doorstroming op de woningmarkt verder op gang te brengen.

Voor de meeste 40-plussers (55 procent) geldt dat een verandering in de zorgbehoefte uiteindelijk doorslaggevend is om hun verhuisplannen te overwegen. Zo woont de meerderheid van alle 40-plussers nu in een koophuis of huurwoning die meerdere verdiepingen telt. Bijna drie op de vijf Nederlanders van 40 jaar en ouder geven aan op termijn bereid te zijn naar een levensloopbestendige woning te verhuizen. Tegelijkertijd verwachten bijna zes op de tien 40-plussers in hun huidige woning te kunnen blijven, zelfs als de zorgbehoefte toeneemt. Zo zijn het installeren van een traplift, een speciale douche en een aangepast toilet maatregelen die het vaakst worden genoemd om de woning aan te passen.

Gebrek aan betaalbaar aanbod en inflatie vormen obstakels
Op het moment dat zij wél hun intrek willen nemen in een levensloopbestendige woning vinden zeven op de tien mensen dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om zo’n woning te vinden. Huurders (31 procent) geven veel vaker aan dan kopers (19 procent) dat de overheid dit moet faciliteren. Tegelijkertijd benadrukken ruim vier op de tien 40-plussers dat er onvoldoende betaalbaar aanbod is. Daarnaast weerhoudt de inflatie één op de vier mensen ervan een verhuizing naar een levensloopbestendige woning te overwegen. Meer dan de helft van alle 40-plussers denkt hier nu niet over na; opvallend is dat dit sentiment groter wordt naarmate de leeftijd vordert.

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat de meeste 40-plussers best bereid zijn om op termijn naar een levensloopbestendige woning te verhuizen, zien zij nog veel obstakels op hun weg. “Het ontbreekt aan een betaalbaar en passend woningaanbod en veel mensen verwachten dat de woonlasten stijgen als zij hun intrek nemen in een levensloopbestendige woning. Wij hebben berekend dat er door de vergrijzing van de bevolking tot 2040 ten minste 450.000 woningen (om)gebouwd moeten worden”, zegt Daan Tettero, manager zorgvastgoed van Achmea Real Estate. “Om de doorstroming op de huizenmarkt te stimuleren, is het cruciaal om de voorraad aan passende woningen te vergroten én betaalbaar te houden. Om 40-plussers vervolgens te stimuleren om deze stap op termijn te overwegen, zien wij het als onze rol om mensen te wijzen op de mogelijkheden die er nu al zijn én om hen te helpen bij eventuele obstakels die het verhuizen in de weg staan. Daarbij kan een ‘levensloopmakelaar’ helpen bij het vinden van een passende woning waarin je op een prettige manier oud kunt worden. Bovendien wordt de zorg aanzienlijk ontlast als meer Nederlanders hun intrek zouden nemen in een levensloopbestendige woning.”