Zeist,
31
maart
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Betere borstkankerzorg

Zilveren Kruis maakt als eerste zorgverzekeraar afspraken over MammaPrint.​

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea heeft als eerste Nederlandse zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de vergoeding van de MammaPrint voor haar verzekerden. “Deze innovatie is nog niet opgenomen in de zorgverzekering, maar de test heeft een betere voorspellende waarde voor de prognose van vrouwen met borstkanker en helpt artsen en hun patiënten bij de keuze voor de beste behandeling. Wij vinden MammaPrint een belangrijke aanvulling in de zorg voor borstkanker. Voor een grote groep vrouwen kan MammaPrint een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven,” aldus Melanie Schultz van Haegen, directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis.

Snelle en optimale zorg
MammaPrint is ontwikkeld door Agendia. Schultz: “Dergelijke innovaties kunnen de zorg in Nederland naar een kwalitatief hoger niveau brengen, maar vergoeding van nieuwe vormen van zorg zitten niet een, twee, drie in de basisverzekering. Omdat het wel de verwachting is dat - ook voor andere tumorsoorten - deze diagnosetesten in de komende jaren leidend zullen worden voor de keus welke behandeling gewenst is, hebben we nu al afspraken gemaakt met Agendia.”

Innovatie in de zorg
“Wij zijn bijzonder verheugd dat Zilveren Kruis Achmea deze voortrekkersrol op zich heeft genomen en haar verzekerden deze belangrijke innovatie aanbiedt. MammaPrint is opgenomen in de Nederlandse CBO richtlijnen, sinds 2007 goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration, en breed vergoed in de Verenigde Staten. Wij achten het van vitaal belang dat deze vinding, die oorspronkelijk is ontwikkeld binnen het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en die vele malen internationaal is onderscheiden, nu ook bereikbaar is voor een groot aantal Nederlandse vrouwen,” zei Bastiaan van der Baan, commercieel directeur van Agendia.

MammaPrint geeft inzicht in de aard van de tumor op DNA niveau en verschaft extra informatie die in samenhang met traditionele criteria een grote rol kan spelen bij de behandelbeslissing. Op deze wijze verhoogt MammaPrint de kwaliteit van borstkankerzorg. MammaPrint is uitgeroepen tot beste zorginnovatie door Time Magazine en heeft van Minister Klink de zorginnovatie prijs gekregen.