Zeist,
25
april
2016
|
20:16
Europe/Amsterdam

Achmea presenteert jaarverslag en informeert over besluiten van AVA

Achmea presenteert vandaag het geïntegreerde jaarverslag over 2015. Hiermee bieden we inzicht in onze financiële én maatschappelijke resultaten. Het is de derde keer dat Achmea een geïntegreerd jaarverslag samenstelt, waarbij we ons jaarverslag combineren met onze jaarrekening.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 20 april 2016, is de jaarrekening vastgesteld en is decharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Tevens heeft de AvA besloten een dividend op gewone aandelen uit te keren van in totaal €146,7 miljoen, zijnde 45% van de nettowinst toekomende aan gewone aandeelhouders, en dividend op de preferente aandelen uit te keren van 5,5% van het op deze aandelen gestorte bedrag.

De jaarlijkse verslaglegging is voor Achmea een belangrijke manier om de hechte band met onze stakeholders verder te versterken. Dat zijn onze klanten, medewerkers, (business) partners en aandeelhouders. In ons jaarverslag geven we een volledig beeld van onze organisatie en laten we de samenhang zien tussen onze strategie, onze governance en de sociale en economische context waarin we actief zijn.

Maatschappelijke trends en de dialoog met onze stakeholders vormen de basis voor de belangrijkste thema’s waarover Achmea rapporteert. In 2015 hebben we samen met onze interne en externe stakeholders in kaart gebracht welke thema’s zij in het bijzonder relevant vinden voor Achmea. Nieuwe ontwikkelingen rond zorg, wonen en werken vragen om nieuwe oplossingen, die onze klanten verder helpen en de samenleving versterken. Onze stakeholders zien het als onze opdracht om een bijdrage te leveren aan een gezondere, veiligere en meer toekomstbestendige samenleving.

Het verslag is opgebouwd volgens de zes dimensies van onze strategiekaart. Het verslag biedt zo inzicht in hoe ons bedrijf presteert vanuit zes verschillende perspectieven: van klanten, medewerkers en (business) partners, vanuit de maatschappelijke context en vanuit de invalshoek van bedrijfsprocessen en financiële resultaten. Ons jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met het IIRC-raamwerk en de kernachtige optie van GRI G4 van het Global Reporting Initiative (GRI).

Verdere details over de strategie van Achmea zullen onder meer worden toegelicht tijdens de Capital Markets Day op 26 mei 2016.