Zeist,
04
juli
2022
|
13:00
Europe/Amsterdam

Achmea neemt Tiptrack over van AWVN

Achmea en de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) hebben overeenstemming bereikt over de overname van Tiptrack BV door Achmea. Tiptrack is een digitaal platform dat werkenden kunnen gebruiken om te leren en ontwikkelen. Werkgevers kunnen de diensten op het platform aanbieden aan hun medewerkers. Met de overname versterkt Achmea haar positie op de markt van duurzame inzetbaarheid, een belangrijk thema in Achmea’s visie ‘Duurzaam Samen Leven’. Tiptrack is een aanvulling op de bestaande Achmea-platformen Lekker Bezig (Centraal Beheer) en Gezond Ondernemen (Zilveren Kruis).

Wat is Tiptrack?

AWVN ontwikkelde Tiptrack vanaf 2016 als een interactieve online tool voor werkenden én werkgevers. De tool is gebouwd op de vijf pijlers van duurzame inzetbaarheid: werk, ontwikkeling, gezondheid, geldzaken en werk-privébalans. Tiptrack faciliteert werkenden om zelf de regie te voeren over hun eigen duurzame inzetbaarheid en daarmee hun eigen loopbaan. Momenteel maken ruim 90.000 werknemers gebruik van Tiptrack, dat wordt aangeboden via 50 werkgevers. 

Het belang van investeren in alle facetten van duurzame inzetbaarheid is evident en is een belangrijk onderdeel in alle gesprekken tussen werkgevers en werknemers. Dat zien we bijvoorbeeld terug in budgetten die zijn vastgelegd in cao’s. Daarnaast stelt de rijksoverheid subsidies beschikbaar, zoals STAP (Stimulering van de Arbeidsmarkt Positie) en MDIEU (Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden). 

Tiptrack is toe aan een volgende fase 

Voor AWVN is de overdracht van Tiptrack een logische stap. Algemeen directeur Raymond Puts: “Met Tiptrack hebben we als werkgeversvereniging bijgedragen aan de oplossing van een probleem op de arbeidsmarkt: het feit dat werkenden worstelen met vragen als ‘welke opleiding wil ik volgen?’ en ‘welke loopbaanstap moet ik doen?’. Dit probleem raakt werkenden, werkgevers en de overheid. Nu is Tiptrack toe aan een volgende ontwikkelingsfase. En dat willen we graag overlaten aan een partij die heeft bewezen daar heel goed in te zijn.” 

Goede uitgangspositie voor Achmea 

Lidwien Suur, lid Raad van Bestuur van Achmea, is verheugd met de overname en de nieuwe klanten: “Achmea heeft een lange traditie in het bijstaan van zakelijke klanten met producten en diensten rondom zorg, gezondheid en vitaliteit (via Zilveren Kruis), arbeidsvoorwaarden, verzuim, arbeidsongeschiktheid en inkomen (via Centraal Beheer). De markt voor duurzame inzetbaarheid is volop in beweging en biedt groeikansen. Deze overname versterkt onze basis en geeft ons de mogelijkheid om klanten – inclusief die van Tiptrack – en prospects verder te ondersteunen bij goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Dankzij onze kennis en ervaring op het gebied van werkgevers- en werknemersproposities en onze expertise in data & digital zijn wij uitermate goed gepositioneerd om ook hier het verschil te maken.” 

Tiptrack 2