Zeist,
25
augustus
2020
|
08:30
Europe/Amsterdam

Achmea Foundation publiceert jaarverslag

In 2019 heeft de Achmea Foundation weer prachtige projecten gerealiseerd, voortgang geboekt op bestaande programma’s en nieuwe initiatieven opgestart. Hierover is alles te lezen in het jaarverslag dat vandaag is verschenen. Daarnaast was in het eerste half jaar van 2020 extra aandacht voor de Covid-19 pandemie. De Achmea Foundation heeft een extra bedrag vrijgemaakt van € 520.000 om projecten rondom Covid-19 bestrijding en impactbeperking te financieren, in zowel Nederland als Afrika.

De foundation steunde in 2019 in totaal 22 projecten in Afrika, India en Nederland:

  • met 1,9 miljoen euro, bestaande uit donaties (89%) en leningen (11%);
  • 16 projecten in de opschalingsfase en 6 in de pilot- / innovatiefase;
  • in samenwerking met 13 NGO’s en stichtingen en met 6 sociaal ondernemingen;
  • en met de expertise van 659 betrokken Achmea-experts.

Een greep uit de bijzondere projecten in Afrika

Of het nu gaat om het ondersteunen van mentale gezondheid in Kenia en Zimbabwe (1 op de 5 Afrikanen leidt aan depressie, angsten en/of slaapproblemen), het steunen van boerencoöperaties in Mali, het ontwikkelen van een inkoopplatform voor medicijnen in Ghana, of het investeren in een innovatie die malariamuggen tegenhoudt in Tanzania. De Achmea Foundation steunt initiatieven die zich richten op het meer weerbaar maken van mensen in kwetsbare situaties.

Nederland: focus op gezondheidszorg en vrijwilligerswerk

In Nederland focust de Achmea Foundation zich enerzijds op het stimuleren van innovaties in de gezondheidszorg. Dat doet zij met het programma ImpactPlus. Dit programma helpt sociaal ondernemers in de zorg hun onderneming een stap verder te brengen en zo hun impact te vergroten. Anderzijds stimuleert en faciliteert de Achmea Foundation de 14.000 medewerkers van Achmea om zich in te zetten voor kwetsbare groepen in de samenleving. Daarvoor is in 2019 het vrijwilligersplatform Voor Elkaar geïntroduceerd. Daarnaast kunnen medewerkers zich via een assignment op basis van hun professie inzetten voor een van de projecten van de foundation.

In 2020: extra aandacht voor Covid-19

In de eerste 5 maanden van 2020 heeft de Achmea Foundation een extra bedrag vrijgemaakt van € 497.000 om additionele projecten rondom Covid-19 bestrijding en impactbeperking te financieren in zowel Nederland als Afrika. Daarnaast heeft de foundation € 20.000 gedoneerd aan een inzamelingsactie voor kinderen in achterstandswijken in Amsterdam en Tilburg. De coronapandemie laat extra zien hoe belangrijk het is dat we opkomen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Dit stimuleert de foundation om met volle inzet verder te gaan met het werk om bij te dragen aan een inclusieve samenleving.

Over de Achmea Foundation

Ieder jaar stelt Achmea een percentage van haar nettowinst beschikbaar aan de Achmea Foundation. Met dit geld ondersteunt de foundation innovatieve activiteiten die bijdragen aan een inclusieve samenleving. De Achmea Foundation ondersteunt initiatieven op het terrein van landbouw, gezondheidzorg en financiële dienstverlening met een innovatief karakter. De focus op zeer innovatieve projecten leidt vaak tot een positie waarbij de Achmea Foundation een van de eerste investeerders is. Door kritisch te blijven zoeken naar een financieel duurzaam businessmodel, creëert de foundation een vliegwiel effect. De ondersteuning en investering kan hiermee leiden tot een substantiële versnelling van de sociale impact die de foundation beoogt. De Achmea Foundation bestaat sinds 2006.