Zeist,
31
januari
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea boekt af door aanhoudende krimp markt levensverzekeringen

  • Achmea boekt €279 miljoen af op de goodwill van Leven- en Pensioenactiviteiten.
  • Afboeking na veranderde omstandigheden Levenmarkt; op basis van 'economic value principles'.
  • Afboeking leidt tot negatief netto resultaat over 2011.
  • Gecorrigeerd voor de afboeking behaalt Achmea over 2011 een positief netto resultaat van naar verwachting tussen €40 miljoen en €80 miljoen.

Achmea gaat de goodwill op zijn Leven- en Pensioenactiviteiten volledig afboeken. De afboeking van €279 miljoen is het gevolg van de structureel verslechterde omstandigheden in de Nederlandse markt voor levensverzekeringen. Als gevolg van de afboeking, rapporteert Achmea een negatief netto resultaat over 2011. Gecorrigeerd voor de afboeking behaalt Achmea een positief netto resultaat van naar verwachting tussen €40 miljoen en €80 miljoen. Dit resultaat is inclusief alle negatieve effecten van financiële markten. Uit het oogpunt van transparantie, heeft Achmea besloten deze resultaten nu al te publiceren, in plaats van op de geplande datum voor de publicatie van de jaarresultaten op 13 maart.

De Nederlandse markt voor levensverzekeringen is de afgelopen vijf jaren in omvang afgenomen en deze krimp wordt gezien als structureel. Een reden voor de afname is de toenemende vraag van consumenten naar bankspaarproducten in Nederland, die nu dezelfde fiscale voordelen genieten die voorheen alleen aan levensverzekeringen waren toegekend. De stagnatie in de huizenmarkt en de verminderde interesse in beleggingsverzekeringen dragen verder bij aan de afgenomen vraag naar aan hypotheken gekoppelde levensverzekeringen. Bij het waarderen van de toekomstige waarde van zijn Leven- en Pensioenactiviteiten hanteert Achmea voorzichtigheidshalve ´economic value principles´ (MCEV) die een betere weergave bieden van de verwachte waardeontwikkeling.

Als de grootste verzekeraar van Nederland, vindt Achmea dit het juiste moment om deze fundamentele verandering in de Nederlandse markt voor levensverzekeringen te verwerken in de waardering van de goodwill van zijn Leven- en Pensioenactiviteiten. Dit ondanks behaalde verbeteringen in operationele prestaties en kostenniveaus bij de levensverzekeringsactiviteiten van Achmea. De afboeking heeft betrekking op goodwill die op de balans van Achmea is genomen, na de fusie met Interpolis in 2005.

Operationeel meldt Achmea het volgende over 2011:

  • Sterke financiële positie behouden na eerdere de-risking; verwachte solvabiliteit boven 200% ultimo 2011.
  • Operationele doelen kostenbesparing met €300 miljoen en een reductie van 2,500 FTE´s behaald.
  • Het Schadebedrijf (uitgezonderd Inkomensverzekeringen) en Zorgbedrijf presteerden operationeel goed.
  • Achmea schrijft 77% af op portefeuille van Griekse staatsobligaties.
  • Verliezen geboekt bij Inkomensverzekeringen door een hoge schadelast.
  • Toepassing driemaands gemiddelde swap curve, volgens richtlijnen van De Nederlandsche Bank, bij berekenen bepaalde pensioenverplichtingen heeft een positief effect op het resultaat.

Lees het originele persbericht (PDF)Bekijk de bijbehorende presentatie (PDF).