Zeist,
13
juli
2020
|
07:30
Europe/Amsterdam

Solvabiliteit Achmea blijft robuust bij toepassing aangepaste DNB-richtlijnen voor berekening groepssolvabiliteit vanaf ultimo 2020

Achmea is een coöperatieve verzekeringsgroep waarvoor de solvabiliteit wordt berekend volgens Solvency II. Bij de berekening van de groepssolvabiliteit onder Solvency II van de onder toezicht staande entiteiten van Achmea zijn overeenkomstig de richtlijnen van DNB de entiteiten die onder bancair toezicht staan eerder buiten beschouwing gelaten. Daarbij gaat het om Achmea Bank, Achmea Investment Management en Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Deze onderdelen kennen een afzonderlijke solvabiliteitsberekening en verantwoording.

DNB heeft bekendgemaakt dat de verzekeringssector met ingang van eind 2020 de onderdelen die onder bancair toezicht staan dient mee te nemen in de solvabiliteitsberekening van de verzekeringsgroep.

Implementatie van deze aangepaste regelgeving in 2020 resulteert voor Achmea in een geringe daling van de groepssolvabiliteit van circa 6 procentpunt. Onze solvabiliteitspositie bedroeg per eind 2019 219% en blijft daarmee robuust en ruim boven onze interne doelstellingen. De CET-ratio’s van de Bancaire activiteiten bedragen per eind 2019 19,2% voor Achmea Bank, 19,4% voor Achmea Investment Management en 30,1% voor Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

De stand-alone kapitaalratio’s van zowel de bank- als de verzekeringsentiteiten veranderen niet en blijven daarmee adequaat.