Zeist,
11
oktober
2022
|
07:30
Europe/Amsterdam

Langere levensverwachting zorgt voor stijging voorzieningen en lager resultaat

Op 13 september heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap de Prognosetafel AG2022 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de levensverwachting in Nederland verder is toegenomen. Net als andere Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen gebruikt Achmea deze prognose als een van de uitgangspunten voor het vaststellen van de benodigde omvang van de technische voorzieningen. Als gevolg van de langere levensverwachting stijgen onze technische voorzieningen volgens een eerste analyse met ongeveer € 90 miljoen.

In het verlengde hiervan is bij de publicatie van onze halfjaarcijfers toegelicht dat de toetsmarge voor de verzekeringsverplichtingen van Achmea als gevolg van de sterk stijgende rente is teruggelopen en een zeer beperkte ruimte kende per 30 juni 2022. Naast de marktrente hebben ook veranderingen in de spreads en levensverwachting een impact op de hoogte van de toetsmarge. Bij een negatieve toetsmarge dienen de voorzieningen te worden verhoogd en wordt dit ten laste van het resultaat verantwoord. Gezien de ruimte van de toetsmarge per 30 juni leidt de aanpassing van de levensverwachting tot een geschatte additionele last van € 90 miljoen.

Ontwikkeling van de rente kan leiden tot nieuwe mutaties in de toetsmarge, en indien negatief van het jaarresultaat. De gevoeligheden hiervan zijn berekend per 30 juni 2022¹, waarbij een stijging van de rentetermijnstructuur met 50-100 basispunten een negatieve impact heeft van ongeveer € 200 - 400 miljoen op de toetsmarge.

Op de langere termijn heeft een hogere rente daarentegen een positieve impact op de kapitaalgeneratie en daarmee ook de ontwikkeling van de Solvency II ratio. Door een stijgende rente nemen de beleggingsopbrengsten toe en is er een positieve uitwerking op de benodigde voorzieningen. Op basis van de standen per 30 juni had dit een geschat jaarlijks positief effect van ongeveer € 70 miljoen op de kapitaalgeneratie vergeleken met eind 2021. Dit effect is naar verwachting als gevolg van de verder gestegen marktrente in de afgelopen periode verder toegenomen. 

De impact van de nieuwe prognosetafel op de Solvency II ratio van Achmea is beperkt en de pro-forma Solvency II ratio van Achmea blijft met ca. 200% zeer solide.

Daarnaast is ook de directe impact van een stijgende rente op de Solvency II ratio van Achmea relatief beperkt. Een verdere stijging van de rente met 100 basispunten zal naar verwachting een negatieve impact van 2%-punt hebben op de Solvency II ratio.

¹ Rekening houdend met een parallel bewegende curve