Zeist,
25
januari
2021
|
08:00
Europe/Amsterdam

Impact Covid-19 op jaarresultaten zorgverzekeringsactiviteiten Achmea

De verspreiding van Covid-19 houdt Nederland en de wereld al bijna een jaar in zijn greep en heeft een steeds grotere impact op tal van gebieden. De maatschappelijke en sociale gevolgen zijn groot en ook het privéleven van heel veel mensen staat al geruime tijd stevig onder druk. Als coöperatieve verzekeraar zet Achmea zich breder in voor klant en samenleving. Dus ook in deze tijden dragen we actief bij om de nadelige effecten voor hen zo veel mogelijk tegen te gaan. Met merken zoals Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis zijn we betrokken bij tal van initiatieven die hieraan bijdragen.

Op grond van een wettelijke catastroferegeling worden hogere kosten van zorgverzekeraars gerelateerd aan Covid-19 in Nederland voor een belangrijk deel gecompenseerd door aanvullende bijdragen vanuit het Zorgverzekeringsfonds. In sectorverband heeft ook Zorgverzekeraars Nederland recent gewezen op deze regeling, waarmee hogere onvoorziene zorgkosten, onder andere door ziekenhuisopnames als gevolg van deze Covid-19 pandemie, gedeeltelijk worden opgevangen.

Naast deze wettelijke compensatieregeling zien wij over 2020 ook een afname van de reguliere zorg. Ondanks de getroffen verliesvoorziening voor de premie 2021 van circa € 135 miljoen, leidt dit per saldo tot een positief resultaat op onze basisverzekeringsactiviteiten. Daarnaast is het resultaat op onze aanvullende verzekeringen, ondanks de verstrekte continuïteitsbijdragen aan de zorgaanbieders, substantieel hoger dan verwacht door het deels wegvallen van de zorgvraag.

Achmea verwacht dat het resultaat van de totale zorgactiviteiten uitkomt boven de resultaatambitie van € 150 miljoen. Hierdoor nemen de financiële buffers en solvabiliteit van onze zorgverzekeringsentiteiten toe. Achmea heeft in eerdere jaren, net als voor de premiestelling 2021, kapitaal uit de reserves ingezet voor een gematigde en stabiele premieontwikkeling. Ook in de toekomst zal bij de vaststelling van de zorgpremies telkens worden overwogen om kapitaal in te zetten.

Achmea presenteert vrijdag 12 maart 2021 de jaarresultaten over 2020. Daarbij gaan we meer gedetailleerd in op bovenstaande ontwikkelingen.