Zeist,
12
augustus
2021
|
07:30
Europe/Amsterdam

Operationeel resultaat gestegen naar €363 miljoen

Goed op weg met realisatie van de strategie ‘De Kracht van Samen’

 • Sterke groei resultaat, ondersteund door:
  • Stijging operationeel resultaat en premiegroei Schade & Inkomen, dankzij sterke merken, toename aantal klanten en hoge klantwaarderingen; combined ratio 95,8%.
  • Hoger resultaat Pensioen & Leven vanuit hogere beleggingsopbrengsten en verdere afbouw operationele kosten.
  • Hoger resultaat Zorgactiviteiten vanuit lagere kosten planbare zorg en additionele overheidsbijdrage catastroferegeling gerelateerd aan Covid-19.
 • Nieuwe mandaten vermogensbeheer en pensioenadministratie; beheerd vermogen €225 miljard.
 • Verdere premiegroei Internationaal; distributiekracht Slowakije versterkt met afronding acquisitie Poštová poisťovňa.
 • Robuuste solvabiliteit van 211% en solide liquiditeitspositie.
 • Eerste inschattingen van waterschade Limburg gaan richting €50 miljoen en is onderdeel van resultaat tweede halfjaar 2021.

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur:

“Als nieuwe bestuursvoorzitter presenteer ik voor het eerst de resultaten. We zijn goed op weg met de realisatie van de strategie ‘De Kracht van Samen’. Het operationeel resultaat steeg naar €363 miljoen ten opzichte van €127 miljoen in het eerste halfjaar van 2020. Een goede start, maar ook in het tweede halfjaar blijven we te maken houden met onzekerheden.

De stijging in het resultaat werd in Nederland voornamelijk gedreven door het resultaat van Pensioen & Leven, Zorg en Schade & Inkomen. De stijging van het resultaat bij Pensioen & Leven komt met name door hogere beleggingsresultaten als gevolg van de positieve ontwikkelingen op de financiële markten. Het hogere resultaat op onze zorgactiviteiten is grotendeels het gevolg van lagere zorgkosten en de additionele overheidsbijdrage vanuit de catastroferegeling gerelateerd aan Covid-19. Het positieve zorgresultaat wordt in lijn met afgelopen jaren toegevoegd aan de reserves en ingezet om toekomstige premiestijgingen te beheersen en de kwaliteit van de zorg in de toekomst verder te verbeteren. De effecten van de premiestelling Zorgverzekeringen 2022 zijn onderdeel van het resultaat van het tweede halfjaar. Het operationeel resultaat Schade & Inkomen nam in de eerste helft van 2021 toe. De combined ratio steeg naar 95,8% door een hogere schadelast door sneeuwstorm Darcy en een additionele reservering voor letselschades uit eerdere jaren. Deze ontwikkelingen worden gecompenseerd door hogere beleggingsresultaten. De solvabiliteit van de Groep nam toe tot 211%, waarmee we een solide partij zijn en blijven voor klanten en partners.

De afgelopen periode stond lange tijd in het teken van de terugkeer naar ‘normaal’. Richting het einde van het eerste halfjaar keerde echter voor veel mensen de onzekerheid over Covid-19 terug door een toenemend aantal besmettingen. Ondanks de recente ontwikkelingen van het aantal besmettingen is het aantal Covid-19 ziekenhuisopnames momenteel beheersbaar, waardoor er weer meer ruimte komt voor reguliere zorg en inhaalzorg. We dragen hier ook zelf aan bij door actief betrokken te zijn bij het versnellen van inhaalzorg bijvoorbeeld door wachtlijstbemiddeling. We zien ook in de Schade & Inkomen markt in Nederland effecten van een beweging terug naar normale verkeersintensiteit, terwijl er in het buitenland belangrijke verschillen zijn tussen de landen waar wij actief zijn.

Naast de impact van Covid-19 zien we de afgelopen periode hogere weersgerelateerde schades, waaronder de sneeuwstormen eerder dit jaar en de overstromingen medio juli in Limburg en op een aantal andere plekken in Nederland. Hierbij waren we direct ter plaatse om onze klanten te ondersteunen, en ondernemen we actie om de schade op te lossen met als doel dat onze klanten hun leven zo snel mogelijk weer op kunnen pakken. Ook klanten zonder dekking voor hun schade, hebben we verder kunnen helpen door het bieden van ondersteuning. De afhandeling van de waterschades zal nog geruime tijd in beslag nemen. De exacte impact van de waterschade op onze resultaten zal daarom pas volledig bekend zijn in de tweede helft van dit jaar.

Met onze strategie ‘De Kracht van Samen’ benutten we de gecombineerde kracht van onze Groep. Dat doen we door intensiever samen te werken tussen bedrijfsonderdelen en met partners. Hierdoor benutten we bijvoorbeeld schaalvoordelen en bundelen we kennis binnen de Groep. We bouwen onze leidende positie in mobiele en online dienstverlening verder uit door onder andere toepassing van chatbots, speak-to-text en open platform technologie. Alle merken maken hiervan gebruik en daarmee benutten we onze schaalvoordelen. Hier profiteren onze klanten nu al van en dat zien we terug in een hoge klantwaardering en groei in premie volume. Verder leidt het bundelen van krachten tot nieuwe innovaties, inzichten en antwoorden op uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Een mooi voorbeeld van deze krachtenbundeling is het gezamenlijk appél van Zilveren Kruis en SAREF ‘Alle ouderen een gezond thuis’, waarin wordt gepleit voor een half miljoen nieuwe levensloopbestendige woningen.

Het beheerd vermogen bij Oudedagsvoorzieningen is ondanks lagere koersen op vastrentende waarden vanwege de stijgende rente stabiel gebleven, met onderliggende groei in klanten bij zowel vermogensbeheer als pensioenadministratie. Schade & Inkomen en Internationaal lieten eveneens een premiegroei zien dankzij sterke merken, distributie en hoge klantwaarderingen. De eerste plek in de Management Team top 500 als verzekeraar met de beste reputatie is belangrijk voor het uitbouwen van partnerships maar is ook belangrijk voor ons als werkgever. Dit gecombineerd met het feit dat wij ook worden gezien als vooruitstrevende werkgever maakt dat wij succesvol zijn in het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers.

We hebben drie duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties centraal gesteld, namelijk ‘goede gezondheid en welzijn’, ‘duurzame steden en gemeenschappen’ en ‘klimaatactie’. Ze vormen een wezenlijk onderdeel van onze producten en diensten om onze klanten te helpen zich te wapenen tegen klimaatverandering. We liggen op koers om onze eigen bedrijfsvoering in 2030 CO2 neutraal te krijgen. Met zonnepanelen en aardwarmte verkleinen we de CO2 afdruk van onze kantoorlocaties. Het Achmea Innovation Fund ondersteunt duurzame bedrijven in hun groeipad. Zo hebben we recent een belang genomen in Onto, één van Europa’s grootste platforms voor het delen van elektrische voertuigen, en Landlife, een door technologie gedreven herbebossingsbedrijf dat op een schaalbare manier bomen plant. Verder verzekeren en denken we als duurzame partner mee met het duurzame Ecodorp Boekel. Ook is duurzaamheid steeds meer leidend in ons beleggingsbeleid. We bouwen deelnemingen in vervuilende industrieën af en laten onze stem vanuit actief aandeelhouderschap horen op aandeelhoudersvergaderingen. Op het gebied van asset management hebben wij een onderscheidend profiel door onze focus op duurzaamheid.

Achmea blijft zich richten op de ambitie om vanuit ons coöperatieve DNA een blijvende meerwaarde te creëren voor klanten en daarmee ook voor de samenleving. Vanuit onze lange termijn focus blijven we onverminderd investeren in de duurzame ontwikkeling van ons bedrijf. Het afgelopen jaar hebben we hierin weer belangrijke stappen gezet met onze strategie. Ik heb veel vertrouwen in deze beweging en in onze medewerkers die nog steeds grotendeels vanuit huis onze klanten te woord staan en grote projecten implementeren.”