Zeist,
17
augustus
2017
|
07:30
Europe/Amsterdam

Operationeel resultaat Achmea gestegen tot €223 miljoen

  • Resultaat gestegen als gevolg van getroffen rendementsmaatregelen
  • Solvabiliteit gestegen naar 185%
  • Goede prestaties Schade ondanks hogere (letsel)schades door gebruik mobiele apparaten
  • Resultaat basiszorgverzekeringen vrijwel nihil
  • Groepsbrede structurele kostenreductie gerealiseerd van 8%
  • Scherpe kostendaling Serviceorganisatie Pensioen & Leven door closed book strategie
  • Onverminderd hoge investeringen in online dienstverlening en innovaties voor onze klanten

Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur:

Achmea kende een goede start van het jaar, waarbij de positieve bijdrage van eerder getroffen rendementsmaatregelen zichtbaar zijn geworden. Het operationeel resultaat over de eerste zes maanden van dit jaar is mede daardoor toegenomen naar €223 miljoen, waar vorig jaar onder invloed van met name de aanzienlijke hagelcalamiteit nog een negatief resultaat werd geboekt. Ook gecorrigeerd voor de schade door dit noodweer van vorig jaar, nam het resultaat over het eerste halfjaar fors toe. We hebben een structurele kostendaling van 8% gerealiseerd met een hogere premieomzet bij onze kernactiviteiten zorg- en schadeverzekeringen. De aanhoudend hoge waardering van onze klanten en de stijging van ons resultaat is een groot compliment waard voor alle collega’s.

Centraal Beheer, Interpolis en FBTO kenden een verdere groei in klanten met een schadeverzekering tegen lagere kosten. De goede prestaties komen tot stand ondanks een hogere (letsel)schadelast. Het gebruik van smartphones en andere apparaten in het verkeer leidt tot een aanzienlijke toename van de kans op een ernstig ongeval. De trend van toenemende frequentie van nieuwe (letsel) schades zet daarmee door. De commerciële en strategische samenwerking met Rabobank verloopt goed. Het volledige dienstenpakket dat met partner Rabobank wordt aangeboden is vernieuwd. Bij onze zorgverzekeringsactiviteiten steeg het aantal nieuwe klanten met bijna 20.000. De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars de premiestijging beperkt gehouden door de inzet van reserves. Dit is uiteraard geen houdbare situatie. Achmea streeft naar een kostendekkende premie om zo voor onze verzekerden grote schokken in de premieontwikkeling te voorkomen.

Onze strategie voor Oudedagsvoorzieningen ontwikkelt zich goed. De instroom van nieuwe klanten in het Centraal Beheer APF droeg met €1 miljard bij aan de stijging van het vermogen onder beheer bij Achmea Investment Management naar €117 miljard. Bij onze serviceorganisatie Pensioen- & Leven werd een verdere sterke daling van de uitvoeringskosten gerealiseerd met behoud van het hoge niveau van dienstverlening aan onze klanten. Ook internationaal benutten we de digitale competenties van Achmea: we lopen voorop met schade- en zorgverzekeringen via online en bancaire distributie. Onze internationale activiteiten laten een aanhoudende groei van marktaandeel zien met een premiegroei van 8% in lokale valuta. Met onze kennis van online verzekeren, verwachten we binnenkort met een partner ook in Canada actief te zijn.

Onze financiële positie is sterk gebleven met een stijging van ons solvabiliteitspercentage naar 185%. We hebben bovendien de rentegevoeligheid van onze solvabiliteit verlaagd, door de implementatie van een ander hedgingbeleid.

De resultaten over het eerste halfjaar geven ons het vertrouwen dat we op de goede weg zijn om onze doelstellingen voor de lange termijn te realiseren. Het is echter te vroeg om uit te gaan van rechtstreekse financiële voorzetting van deze resultaten voor het hele jaar. Als koploper in mobiele en online dienstverlening zijn veel van onze verzekeraars toonaangevend in de verzekeringssector. Relevant zijn is daarbij het uitgangspunt. We blijven daarom volop investeren in innovatie. We verwachten daarmee een verdere verhoging van ons resultaat, een verdere stijging van de klanttevredenheid en het behoud van onze gezonde financiële positie terealiseren.