Zeist,
20
september
2023
|
06:30
Europe/Amsterdam

Financiële instellingen pleiten bij VN-lidstaten voor snellere uitvoering verdrag tabaksontmoediging

57 toonaangevende financiële instellingen die samen meer dan USD 2,9 biljoen vermogen onder beheer hebben in tien landen, hebben een verklaring uitgegeven. Daarin roepen ze lidstaten op tot snellere uitvoering van het Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control – WHO FCTC). Deze financiële instellingen, waaronder banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders, zetten zich in voor bewustwording van de talrijke voordelen van tabaksontmoediging. Het gaat daarbij niet alleen om gezondheids- en milieuaspecten van tabaksgebruik, maar ook om de aanzienlijke negatieve gevolgen voor de economie. Onder andere Achmea, BNP Paribas AM, Australian Super, Länsförsäkringar, NN Group en Cardano ondertekenden de verklaring.

De verklaring is officieel gepresenteerd tijdens een side event op het VN-hoofdkantoor in New York, tijdens de Algemene Vergadering van de VN van 2023. De verklaring werd officieel overhandigd aan Dr. Li van het secretariaat van het WHO FCTC door Annette van der Krogt, Hoofd Verantwoord Beleggen bij Achmea Investment Management. De 57 financiële instellingen werken nauw samen met Tobacco Free Portfolios, een ngo die zich wereldwijd inzet voor tabaksvrije financiering.

Het WHO FCTC is een belangrijk internationaal gezondheidsverdrag dat in 2003 werd aangenomen door de Wereldgezondheidsorganisatie en in 2005 in werking trad. Het verdrag is geratificeerd door 182 landen, wat het een van de meest onderschreven verdragen uit de geschiedenis van de Verenigde Naties maakt. De timing van de verklaring is geen toeval. In november vindt in Panama de 10e Conferentie van de Partijen (CoP) van het WHO FCTC plaats, een wereldwijde conferentie over tabaksontmoediging. In Panama zullen lidstaten die het WHO FCTC hebben ondertekend de geboekte vooruitgang bespreken en vervolgstappen vaststellen. Het WHO FCTC en de aanvullende MPOWER-maatregelen bieden een veelomvattende aanpak voor tabaksontmoediging. De zes pijlers van MPOWER zijn toezicht op tabaksgebruik, mensen beschermen tegen tabaksrook, hulp bieden bij het stoppen met roken, waarschuwen over de gevaren van tabak, naleven van het verbod op tabaksreclame, -promotie en -sponsoring, en verhogen van tabaksaccijnzen.

Waarom komen financiële instellingen met deze verklaring?
Financiële instellingen over de hele wereld onderkennen het belang van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging en de MPOWER-maatregelen. De redenen zijn:

1.           Gevolgen voor de volksgezondheid: Tabaksgebruik is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van sterfgevallen die voorkomen hadden kunnen worden. Het WHO FCTC en de MPOWER-maatregelen blijven essentieel in het terugdringen van tabaksgerelateerde ziekten en het redden van levens. Dat komt uiteindelijk ook de samenleving en economie ten goede.

2.           Economische productiviteit: Tabaksverslaving is niet alleen schadelijk voor de gezondheid van individuele personen, maar leidt ook tot een lagere arbeidsproductiviteit vanwege ziekte en vroegtijdig overlijden. Financiële instellingen zijn zich ervan bewust dat maatregelen voor tabaksontmoediging het welzijn van medewerkers kunnen verhogen en kunnen bijdragen aan een productiever personeelsbestand.

3.           Milieu- en klimaatoverwegingen: De teelt en productie van tabak hebben ernstige gevolgen voor het milieu, zoals ontbossing, gevaarlijk afval en plasticvervuiling. Door tabaksontmoediging te stimuleren, brengen financiële instellingen hun doelen in lijn met bredere inspanningen om het milieu en klimaat te beschermen, zoals energieneutrale doelstellingen.

4.           Terugdringen van zorgkosten: De enorme kosten die verbonden zijn aan de behandeling van tabaksgerelateerde ziekten belasten het zorgstelsel en betekenen dat er minder middelen beschikbaar zijn voor andere belangrijke zorgbehoeften. Financiële instellingen zijn ervan overtuigd dat door ontmoediging van tabaksgebruik geld kan vrijkomen voor effectieve en duurzame investeringen in de gezondheidszorg.

5.           Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Financiële instellingen kijken steeds kritischer naar de maatschappelijke impact van de ondernemingen waarin ze investeren, om te voldoen aan de verwachtingen van klanten en ESG-normen. Uit het steunen van maatregelen voor tabaksontmoediging spreekt een streven naar verantwoord en duurzaam beleggen.

6.           Wereldwijde gezondheidsgelijkheid: Het WHO FCTC bevordert gelijke toegang tot maatregelen voor tabaksontmoediging, om verschillen in tabaksgerelateerde gezondheidsresultaten aan te pakken en te waarborgen dat alle bevolkingen profiteren van de voordelen van tabaksontmoediging.

De 57 financiële instellingen achter deze verklaring inzake tabaksontmoediging zijn vastbesloten een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een tabaksvrije toekomst. Ze zijn zich ervan bewust dat dit streven aansluit bij andere doelen op het gebied van volksgezondheid, milieu en investeringen.

 “Tabaksontmoediging heeft niet alleen een gezondheidsgrond; het heeft ook een financiële grondslag. De kosten van tabaksgerelateerde gezondheidszorg en productiviteitsverlies zijn onthutsend. Door deze investeerdersverklaring te ondersteunen, spreekt Achmea IM zich uit: wij geloven dat tabaksontmoediging bijdraagt aan bescherming van de gezondheid van mensen, verhoging van de economische productiviteit en een energieneutrale wereld. Samen met andere financiële instellingen spreken we ons uit voor een tabaksvrije wereld waar alle mensen en economieën wereldwijd van profiteren. We roepen leden van het WHO FCTC op om de uitvoering van dit baanbrekende verdrag te versnellen.”
Rogier Krens, CIO, Achmea Investment Management

 “Als een van de eerste ondersteuners van Tobacco Free Portfolios in 2018, besloot de BNP Paribas Groep te stoppen met financierings- en beleggingsactiviteiten gerelateerd aan tabaksondernemingen. In hetzelfde jaar was BNP Paribas Asset Management een van de eerste internationale vermogensbeheerders die investeringen in tabak uitsloot voor haar duurzame en reguliere beleggingsfondsen, in lijn met de principes van de UN Global Compact.  Als verantwoord belegger erkennen we de dringende noodzaak om actie te ondernemen om de aanzienlijke zorg- en economische kosten verbonden aan tabak terug te dringen, en de gevolgen voor het milieu en mensenrechtenschendingen aan te pakken.  Daarom sluiten wij ons aan bij deze oproep aan lidstaten om hun inspanningen op te schroeven om het Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging uit te voeren.”
Guy Davies, CIO, BNP Paribas Asset Management

“Cardano staat, als verantwoord institutioneel belegger, volledig achter deze verklaring. Versnelde uitvoering van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging sluit aan bij onze duurzaamheidsovertuigingen, het bevorderen van volksgezondheid komt zowel beleggingen als de maatschappij ten goede.”
Marie Payne, Responsible Investment Officer, Cardano

“We zijn ontzettend blij dat ondertekenaars van de Tobacco-Free Finance Pledge opnieuw aandacht vragen voor tabaksontmoediging door ondertekening van deze verklaring, de 2023 Investor Statement on Tobacco. De verklaring erkent de bedreiging die tabak nog steeds vormt voor mensen en de planeet, en beleggers verbinden zich opnieuw om hun invloed aan te wenden voor een goed doel het helpen creëren van een tabaksvrije wereld.”
Bronwyn King, CEO van Tobacco Free Portfolios