Zeist,
12
november
2020
|
11:00
Europe/Amsterdam

Achmea zet reserves in om stijging zorgpremie te beperken

Achmea beperkt de stijging van de premie voor de basiszorgverzekering van volgend jaar door de inzet van circa € 120 miljoen uit de reserves. Dit bedrag komt ten laste van het resultaat over het boekjaar 2020. Hiermee draagt Achmea bij aan de betaalbaarheid van de zorgpremie voor klanten van Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, Pro Life en FBTO. Deze merken maken vandaag hun premies voor 2021 bekend.

De belangrijkste reden voor de stijging van de zorgpremie is de ontwikkeling van de zorgkosten. Deze kosten nemen toe door loon- en prijsstijgingen in de zorg en een toenemend gebruik van dure en specialistische geneesmiddelen.

Als coöperatieve verzekeraar streeft Achmea naar een goede balans tussen enerzijds een scherpe zorgpremie voor klanten en anderzijds het behoud van een gezonde financiële positie. Hoewel Achmea ervan overtuigd is dat het structureel onder de kostprijs aanbieden van zorgpremies geen houdbare situatie is, vragen de huidige omstandigheden – waaronder ook Covid-19 – om een extra stap om de premiestijging voor onze klanten beperkt te kunnen houden. De inzet van € 120 miljoen uit de reserves is hoger dan vorig jaar, toen rond € 21 miljoen is ingezet.