Zeist,
12
november
2021
|
08:00
Europe/Amsterdam

Achmea zet reserves in om stijging zorgpremie te beperken

Achmea beperkt de premiestijging van de basiszorgverzekering voor 2022 door de inzet van circa € 380 miljoen uit de reserves. Van dit bedrag komt circa € 300 miljoen ten laste van het resultaat over het boekjaar 2021. Hiermee draagt Achmea bij aan de betaalbaarheid van de zorgpremie voor klanten van Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, Pro Life en FBTO. Deze merken maken vandaag hun premies voor 2022 bekend.

De belangrijkste reden voor de stijging van de zorgpremie is de groei van de zorgkosten in 2022. Dit wordt veroorzaakt door de uitbreiding van het basispakket, hogere personeelskosten voor zorgmedewerkers, prijsstijgingen en een toenemend gebruik van dure en specialistische medicijnen.

Vanuit onze coöperatieve identiteit streven wij naar een goede balans tussen een scherpe zorgpremie voor onze klanten en het behoud van een gezonde financiële positie van ons bedrijf. Door het hogere resultaat op onze zorgactiviteiten is het mogelijk dit jaar een extra stap te doen en ervoor te zorgen dat de
premiestijging beperkt blijft. Dit hogere resultaat komt vooral door het uitstel van de planbare zorg en de additionele overheidsbijdrage vanuit de catastroferegeling gerelateerd aan Covid-19. De inzet van circa € 380 miljoen uit de reserves is hoger dan bij de premiestelling voor 2021. Toen werd € 136 miljoen ingezet.