Zeist,
12
april
2023
|
17:45
Europe/Amsterdam

Achmea publiceert jaarverslag 2022

Algemene Vergadering stelt jaarrekening vast en stemt in met dividendvoorstel en herbenoemingen

De Algemene Vergadering (AV) van Achmea heeft vandaag het jaarverslag en de jaarrekening 2022 vastgesteld. Verder stonden op de agenda de dividenduitkering aan aandeelhouders en de herbenoemingen binnen de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Jaarverslag en SFCR report
Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “Vandaag presenteren we ons jaarverslag over 2022. Dit geïntegreerde verslag geeft inzicht in de visie, strategie en doelstellingen van ons bedrijf, de wijze waarop wij waarde creëren voor onze stakeholders en de trends en uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Daarnaast gaat het verslag in op onze financiële, maatschappelijke en duurzaamheidsprestaties.

2022 was in vele opzichten een bewogen jaar. Met grote gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de nasleep van corona en de impact van de inflatie op veel huishoudens en bedrijven. Het economische klimaat betekende financiële tegenwind voor ons bedrijf. Desondanks liggen we op koers met onze strategische ambities en hebben we een sterke financiële basis om op verder te bouwen.

Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven. Wij streven naar een duurzame en inclusieve samenleving waarin we plezierig met elkaar samenleven en niemand zich buitengesloten voelt. De gebeurtenissen in 2022 hebben ons alleen maar meer overtuigd van het belang hiervan. Duurzaam Samen Leven blijft daarom ons kompas voor de komende jaren, bij wind mee en wind tegen.”

Achmea publiceert vandaag ook het Solvency and Financial Condition Report (SFCR) over 2022. Dit rapport geeft een toelichting op onze financiële positie op basis van de Solvency II-richtlijnen. Net als het jaarverslag is dit document te downloaden via https://www.achmea.nl/investors/publicaties

Dividenduitkering
De AV heeft vandaag ingestemd met het voorstel om geen dividend uit te keren op gewone aandelen en € 19,6 miljoen dividend uit te keren op preferente aandelen.

Herbenoemingen
De Raad van Commissarissen heeft vandaag de bestuursleden Bianca Tetteroo (voorzitter), Lidwien Suur en Robert Otto herbenoemd. Alle drie voor een nieuwe termijn van vier jaar, eindigend op de datum van de AV in 2027.  

De AV heeft Roel Wijmenga en Petri Hofsté herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Beiden voor een nieuwe termijn van twee jaar, eindigend op de datum van de AV in 2025. 

Op grond van het rooster van aftreden is Lineke Sneller vandaag teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Zij vervulde deze functie sinds 1 januari 2013. RvC-voorzitter Jan van den Berg en Bianca Tetteroo bedanken Lineke Sneller voor haar bijdrage en inzet in de afgelopen tien jaar en wensen haar veel succes. Het voornemen is om op korte termijn een vervanger voor te dragen.
Voorkant Jaarverslag 2022 NL