Zeist,
28
april
2020
|
17:46
Europe/Amsterdam

Achmea publiceert geïntegreerd jaarverslag 2019

Achmea publiceert vandaag het geïntegreerde jaarverslag over 2019, dat inzicht biedt in onze financiële en maatschappelijke resultaten. Het verslag geeft een uitgebreid beeld van onze organisatie en is daarmee waardevol voor een brede doelgroep, waaronder klanten, medewerkers, partners en kapitaalverschaffers.

Tijdens de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) is de jaarrekening vastgesteld en is décharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Tevens is, in navolging van ons eerdere bericht over het opschorten van het uitkeren van dividend aan aandeelhouders, besloten de winst over 2019 toe te voegen aan de reserves.

Geïntegreerd jaarverslag bevat drie delen
Het geïntegreerd jaarverslag van Achmea bestaat uit drie delen. Deel 1 (jaaroverzicht) gaat in op onze strategie, de voortgang over 2019 en onze visie op de toekomst. Deel 2 (jaarrapport) behandelt de belangrijkste financiële ontwikkelingen. Het bevat het bestuursverslag, de jaarrekening, het verslag van de Raad van Commissarissen, en doet verslag over onze Governance en ons risicomanagement. Deel 3 bevat onder meer detailinformatie over duurzaamheid.

Achmea publiceert vandaag ook het SFCR 2019 (Solvency and Financial Condition Report). Dit rapport biedt een toelichting op onze financiële positie op basis van de Solvency II-richtlijnen. Alle genoemde documenten zijn te downloaden via https://www.achmea.nl/investors/publicaties