Zeist,
02
december
2021
|
07:30
Europe/Amsterdam

Achmea organiseert vandaag Investor Update 2021

Achmea organiseert vandaag een online strategie-update voor investeerders en analisten. Bestuursvoorzitter Bianca Tetteroo start met een toelichting op de voortgang van de groepsstrategie. Vervolgens gaat CFO en vicevoorzitter Michel Lamie in op de ontwikkeling van de financiële resultaten en kapitaalmanagement. Hierna verzorgt Lidwien Suur een verdiepende sessie over de voortgang bij Schade & Inkomen. Zij is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor Schade & Inkomen Nederland.

Stevig fundament voor verdere groei
Achmea is een financiële dienstverlener van en voor klanten, met sterke merken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis, innovatieve diensten en een gediversifieerde distributieketen. Onze merken genieten een hoge waardering en NPS-score onder klanten. Daarnaast zijn we koploper in digitalisering en online dienstverlening. Dit is het stevige fundament waarop we de komende jaren
verder willen groeien in onze nationale en internationale verzekeringsactiviteiten, vermogensbeheer, pensioenadministratie en bancaire activiteiten.


Het is onze ambitie duurzame waarde te creëren voor onze klanten, onze medewerkers, ons bedrijf én de samenleving. Dat bereiken we alleen met een heldere strategie en een sterke financiële basis. Dit doen we vanuit onze visie ‘Duurzaam Samen Leven’. Wij brengen gezondheid dichterbij, lopen voorop in het realiseren van slimme mobiliteit, creëren de voorwaarden voor onbezorgd wonen en werken en zorgen voor een inkomen voor nu, straks en later. We maken hierbij optimaal gebruik van onze onderscheidende kwaliteiten: expertise in data en digitalisering, een grote klantenbasis, sterke partnerships en uitstekend gekwalificeerde medewerkers. Al deze elementen dragen bij aan het realiseren van onze visie.

Strategie ‘De Kracht van Samen’
Met onze strategie ‘De Kracht van Samen’ profiteren we van synergiën binnen de groep en schaalvoordelen, bijvoorbeeld op het gebied van IT, digitalisering, kennis over ESG (Environmental, Social & Governance) en vermogensbeheer. Voortbouwend op het stevige fundament ambiëren wij een verdere groei van onze leidende posities in de kernmarkten Zorg en Schade & Inkomen. In het Zorgbedrijf willen we groeien naar vijf miljoen klanten. Daarnaast werken we aan de verdere optimalisatie van ons service-book bij Pensioen & Leven, waarmee we kapitaal vrijspelen.

We investeren ook actief in verdere groei van de segmenten Oudedagsvoorzieningen en Internationaal. Het nieuwe pensioenakkoord in Nederland biedt kansen voor de activiteiten vermogensbeheer en pensioenadministratie. Onze groeiende Internationale activiteiten profiteren van de kennis binnen de groep en bouwen voort op de goede uitgangsposities. Selectieve aanvullende overnames in Nederland en internationaal kunnen deze strategie verder versnellen.

Duurzaamheid bepalend bij alles wat de doen
Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de strategie van Achmea. Het is richtinggevend bij alles wat we doen. Daarom treden we toe tot de Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) en
het ‘Insured emissions’ initiatief van
het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). We committeren ons aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030, een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2040 en een klimaatneutrale verzekeringsportefeuille uiterlijk in 2050.

Financiële doelstellingen op een rij
Achmea realiseert sinds 2017 een belangrijke verbetering in het resultaat, de free capital generation en een solide, stijgende solvabiliteit. We hebben een consistente financiële strategie en streven naar een verdere stijging van het operationeel resultaat. Investeringen in groei, innovatie, digitalisering en kostenbesparingen helpen ons daarbij.


Hierbij hanteren we de volgende financiële doelstellingen:

  • Een operationeel resultaat van € 550 à 600 miljoen in 2025 (exclusief het resultaat uit onze Zorgactiviteiten). De resultaatgroei wordt gedreven door de segmenten Oudedagsvoorzieningen, Internationaal en Schade & Inkomen.
  • Voor onze Zorgactiviteiten ambiëren we een gemiddeld operationeel resultaat van € 100 à 150 miljoen om de verwachte groei van de zorgkosten te kunnen financieren.
  • Groei naar een genormaliseerde free capital generation van € 500 miljoen in 2025.
  • Handhaving van onze sterke Solvency II ratio.

De online Investor Update is na afloop terug te zien op deze site.