Zeist,
18
mei
2020
|
09:20
Europe/Amsterdam

Achmea kondigt voorgenomen uitgifte nieuwe senior obligatielening aan

Achmea kondigt de voorgenomen uitgifte aan van een nieuwe senior obligatielening. Deze lening zal worden aangewend ter herfinanciering van de in november 2020 aflopende €750 miljoen senior unsecured obligatielening.

Achmea heeft op 12 maart haar jaarcijfers gepubliceerd, met een solvabiliteit van 219% en een liquiditeit van €732 miljoen. In het licht van de wereldwijd uitgebroken Covid-19-pandemie, bevestigt Achmea dat de kapitaal- en liquiditeitspositie per Q1 2020 robuust zijn en dat de solvabiliteit zich substantieel boven target levels bevindt. Afhankelijk van de duur en intensiteit van de uitbraak ziet Achmea, naast een negatieve impact vanuit de financiële markten op de beleggingsportefeuille, ook mogelijke negatieve effecten op het verzekeringsresultaat voor 2020 van het schade- en zorgverzekeringsbedrijf.

De negatieve impact vanuit financiële markten is per Q1 beheersbaar als gevolg van een prudente beleggingsportefeuille en beperkte gevoeligheden ten aanzien van ontwikkelingen op de financiële markten. Hoewel de financiële markten aanzienlijk daalden, zijn de solvabiliteitsmutaties derhalve beperkt en in lijn met de eerder gepubliceerde gevoeligheden.

Daarnaast ziet Achmea per Q1 2020 een relatief geringe impact op de verzekeringsactiviteiten.​

  • Bij Schade en Inkomen leiden de Reis- en Evenementenverzekeringen vooralsnog tot verhoogde schades en uitkeringen. De schades in Inkomen en Verzuim zijn tot nu toe in lijn met eerdere jaren, maar kunnen in de tijd toenemen als gevolg van langere duur van de pandemie en ziektes. Daarentegen zien wij vooralsnog lagere claims bij Motor en Brand. De gecombineerde netto-impact Schade en Inkomen is naar verwachting gering, maar is afhankelijk van de duur, ontwikkeling en aard van de overheidsmaatregelen.
  • In Zorg zien wij een afname van de vraag naar planbare zorg gecombineerd met hogere ziekenhuis- en IC-opnames door Covid-19. De totale schadelasten hangen echter af van de duur en intensiteit van de pandemie, en de manier waarop de branche breed afgesproken en nader uit te werken maatregelen uiteindelijk gaan uitpakken.
  • Bij Pensioen en Leven is het effect beperkt als gevolg van de samenstelling van de portefeuille en een groter langleven- dan sterfterisico.
  • Bij de internationale en overige activiteiten is de impact beperkt tot een lagere omzet, waarbij de commerciële gevolgen mede afhankelijk zijn van de duur en intensiteit van de Covid-19-pandemie.

Dankzij ons gediversifieerde profiel is er sprake van positieve en negatieve effecten als gevolg van de Covid-19-pandemie. Gecombineerd met een prudent beleggingsbeleid en een robuuste kapitaalspositie heeft Achmea een sterke uitgangspositie om deze crisis goed door te komen.