Zeist,
22
november
2021
|
17:45
Europe/Amsterdam

Achmea kondigt gedeeltelijke inkoop eigen aandelen aan

Achmea kondigt vandaag het voornemen aan om gewone eigen aandelen in te kopen en te verwerven voor een bedrag van circa € 131 miljoen. Achmea is van plan de minderheidsaandeelhouders Fundo de Pensões de Grupo Banco Comercial Português en Stichting Beheer Aandelen Achmea uit te kopen. Deze inkoop vereenvoudigt de aandeelhoudersstructuur van Achmea.

Aan het eind van het tweede kwartaal van 2021 was de solvabiliteitsratio van Achmea Groep robuust op een niveau van 211%. Deze aandeleninkoop heeft een impact van 2 procentpunten, wat leidt tot een pro forma solvabiliteitsratio van 209%.


De transactie is onderworpen aan een aantal voorwaarden, waaronder goedkeuring door bedrijf en toezichthouder. Goedkeuring van de transactie door de Algemene Vergadering van Achmea is gepland voor medio december 2021. Het is de bedoeling de transactie eind december 2021 af te ronden.