Zeist,
11
september
2020
|
07:30
Europe/Amsterdam

Achmea heeft voornemen tot kapitaaluitkering van €169 miljoen

Achmea B.V. (“Achmea”) is voornemens alsnog een kapitaaluitkering aan aandeelhouders te doen naar aanleiding van het resultaat over 2019. Eerder gaf Achmea gehoor aan de oproep van De Nederlandsche Bank en EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) om voorlopig geen dividend uit te keren, totdat er meer duidelijkheid was over de impact van Covid-19. Daarbij werd aangetekend dat Achmea in de tweede helft van 2020 zou beoordelen of er alsnog een uitkering op aandelen zou kunnen plaatsvinden. Inmiddels heeft Achmea de halfjaarresultaten gepubliceerd en daarin een gezonde liquiditeitspositie en robuuste solvabiliteitsratio van 204% gepresenteerd.

De Nederlandsche Bank heeft begin juli besloten om dividendvoorstellen van verzekeraars weer op de gebruikelijke manier te gaan beoordelen. In vervolg hierop – en ingegeven door de halfjaarresultaten, liquiditeitspositie en solvabiliteitsratio – is Achmea nu voornemens alsnog een kapitaaluitkering te doen. De Raad van Bestuur stelt voor aan de Algemene Vergadering van 29 september 2020 om:
-  een uitkering van 5,5% over het op de preferente aandelen gestorte bedrag te doen voor een totaal bedrag van €19,6 miljoen;
-  een uitkering op gewone aandelen te doen van €149,7 miljoen.

Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van onder meer Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. Bovengenoemd voorstel is conform het
dividendbeleid berekend op 45% van de nettowinst van Achmea over 2019, exclusief het nettoresultaat van het segment Zorg en na aftrek van vergoedingen op overige eigen vermogen-instrumenten.


De voorgenomen uitkering heeft naar verwachting een negatieve impact van 4 procentpunt op de solvabiliteitsratio van Achmea op groepsniveau.