Zeist,
20
december
2019
|
12:15
Europe/Amsterdam

Achmea en vakorganisaties bereiken resultaat over nieuwe tweejarige cao

Achmea en de vakorganisaties hebben een resultaat bereikt over een nieuwe tweejarige cao, die geldt voor circa 12.000 medewerkers. Belangrijk onderwerp hieruit is de invoering van een standaard 34-urige werkweek per 1 januari 2021, met behoud van salaris. Achmea kent nu nog een standaard 36-urige werkweek.

De nieuwe Achmea cao loopt van 1 december 2019 tot 1 december 2021. Er is een indexatie afgesproken van in totaal 6,88% over 2 jaar:
- de lonen worden per 1 januari 2020 verhoogd met 1%;
- de invoering van een 34-urige werkweek per 1 januari 2021 met behoud van salaris staat gelijk aan een verhoging van 5,88% van het uurloon.

34-urige werkweek en andere afspraken
Achmea gaat per 1 januari 2021 over naar een standaard werkweek van 34 uur. Dit draagt bij aan maatschappelijke thema’s als vitaal doorwerken bij een stijgende pensioenleeftijd, het beter verdelen van werk- en zorgtaken tussen partners en een betere balans tussen werk en privé.

Om medewerkers meer eigen regie te geven vitaal aan het werk te blijven tot aan hun pensioen, komt er een verlofspaarregeling. Medewerkers kunnen het gespaarde verlof gebruiken om bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken of minder te gaan werken in de aanloop naar hun pensioen.

Er komt een stap-terug-regeling. Medewerkers die ervoor kiezen een minder zware functie te aanvaarden of oudere medewerkers die minder uren gaan werken, worden hierbij geholpen doordat hun salaris geleidelijk wordt aangepast.

Het huidige Sociaal Plan loopt tot 1 januari 2021. Afgesproken is de looptijd van het Sociaal Plan met 1,5 jaar te verlengen tot 1 juli 2022.

Eigentijds werkgeverschap
HR-directeur Elly Ploumen van Achmea is tevreden met de nieuwe cao: “Hiermee geven we verdere invulling aan de Agenda voor de toekomst die in de vorige cao is afgesproken. Met het totale pakket bieden we een gezonde balans tussen werk- en privétijd – denk ook aan langer doorbetaald partnerverlof, meer tijd voor mantelzorg, meer tijd voor ontwikkeling en meer vrije tijd – en het gezond doorwerken tot aan het pensioen. Met deze cao behoudt Achmea een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket dat past bij onze visie op werkgeverschap: relevant, toonaangevend en vernieuwend.”

Stemming tot en met 7 januari 
De vakorganisaties FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen leggen het resultaat ter stemming voor aan hun leden. Zij hebben tot en met dinsdag 7 januari de tijd om hun stem uit te brengen. Als de leden hebben ingestemd is er sprake van een definitief akkoord en kunnen de afspraken worden ingevoerd.