Zeist,
23
december
2021
|
09:01
Europe/Amsterdam

Achmea doet eindbod voor nieuwe tweejarige cao

Achmea heeft in de onderhandelingen met de vakorganisaties FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie op 20 december 2021 een eindbod neergelegd voor een nieuwe tweejarige cao, die geldt voor circa 12.000 medewerkers en loopt tot 1 december 2023.

Achmea en de bonden hebben elkaar op veel onderdelen inhoudelijk kunnen vinden. Het verschil op de onderwerpen pensioen en loon bleek uiteindelijk echter te groot om een gezamenlijk resultaat te bereiken. Om toch tot een nieuwe cao te kunnen komen, heeft Achmea daarom een eindbod neergelegd bij de vakbonden. Het eindbod wordt nu door de vakorganisaties voorgelegd aan hun leden. De stemming loopt van donderdag 23 december 2021 tot en met vrijdag 14 januari 2022.

Duurzaam werkgeverschap
Bianca Tetteroo, Voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “Vanuit onze visie ‘Duurzaam Samen Leven’ willen wij duurzame waarde creëren voor onze klanten, onze medewerkers, ons bedrijf én de samenleving. Die belangen hebben we ook voor de cao goed en zorgvuldig afgewogen. We hebben er alles aan gedaan en betreuren het dat we geen gezamenlijk resultaat hebben kunnen bereiken. Met dit eindbod voor een nieuwe cao investeren we opnieuw in duurzaam werkgeverschap voor nu en in de toekomst. We bieden een arbeidsvoorwaardenpakket dat naadloos aansluit bij onze visie en medewerkers belangrijke voordelen geeft en in staat stelt hun talenten maximaal te benutten en te ontwikkelen.”

In het eindbod zijn onder andere de volgende elementen opgenomen:

  • De lonen stijgen per 1 januari 2022 met 3% en per 1 januari 2023 met 1%.
  • Een eenmalig bedrag van € 750 bruto per medewerker in januari 2023.
  • Een eenmalig klimaatbudget van € 2.500 netto, te besteden vanaf 2023.
  • De pensioenpremie wordt gemaximeerd op 40% van de pensioengrondslag.
  • Onbeperkt opleidingsbudget voor alle medewerkers en voor uitzendkrachten die langer dan 3 maanden in dienst zijn.
  • Rouwverlof op maat (zonder maximum).
  • Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) voor medewerkers die binnen 3 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.

Pensioen
De kosten van de pensioenregeling zijn de afgelopen jaren fors gestegen en maakten daardoor een onevenredig groot deel uit van de totale arbeidsvoorwaardenruimte. Daarom is in het eindbod een premiemaximum opgenomen van 40% van de som van alle pensioengrondslagen. Hiermee is de pensioenregeling nog steeds in lijn met de regelingen aan de bovenkant van de markt. Het streven blijft de pensioenopbouw zoveel mogelijk te waarborgen. Met de wijzigingen blijft er nog steeds sprake van een kwalitatief goede pensioenregeling.

Klimaatbudget
Klimaatverandering is een belangrijk thema in onze strategie. Achmea heeft ambitieuze doelen als het gaat over klimaat. Dat betekent dat we niet alleen naar onze eigen voetafdruk kijken, maar ook klanten en medewerkers stimuleren om te verduurzamen.

Alle medewerkers ontvangen daarom vanaf 2023 een uniek klimaatbudget van € 2.500 netto. Dit bedrag kan worden besteed aan producten en diensten die een bijdrage leveren aan verduurzaming en daarmee een verbetering van het klimaat. Hiermee geeft Achmea op eigentijdse wijze invulling aan de klimaatambitie van het bedrijf in de arbeidsvoorwaarden. De regeling voor het klimaatbudget wordt in 2022 verder inhoudelijk uitgewerkt. Achmea heeft de vakorganisaties uitgenodigd dit gezamenlijk te doen.

Onbeperkt opleidingsbudget
Alle medewerkers krijgen de mogelijkheid om naar eigen keuze opleidingen te volgen uit een brede opleidingscatalogus. Toestemming van de leidinggevende is niet nodig en het afdelingsbudget is geen beperkende factor. Dit komt voort uit de ambitie om medewerkers in staat te stellen hun talenten maximaal te benutten en te ontwikkelen.

Stemming tot en met 14 januari 2022
De drie vakorganisaties leggen het eindbod ter stemming voor aan hun leden. Zij hebben tot en met vrijdag 14 januari 2022 de tijd om hun stem uit te brengen. Als de leden hebben ingestemd is er sprake van een definitief akkoord en kunnen de afspraken worden ingevoerd.