Zeist,
17
februari
2015
|
08:00
Europe/Amsterdam

4 miljoen euro maatschappelijke impact door te delen

Achmea en True Price maken waarde deeleconomie zichtbaar

De online deelplatforms Peerby, Thuisafgehaald, SnappCar en Croqqer hebben in Nederland samen al meer dan honderdduizend huur-, leen- of deelovereenkomsten tot stand gebracht. Om te meten welke maatschappelijke impact de deelplatforms écht creëren voor klanten en de maatschappij, heeft Achmea samen met True Price en de platforms gekeken naar hun maatschappelijke impact. De studie laat zien dat de vier onderzochte deelinitiatieven samen in 2014 een maatschappelijke impact van 4 miljoen euro creëerden, die hoofdzakelijk bestaat uit meer en betere sociale relaties. Ook laat het onderzoek zien dat iedere transactie ten minste 15 euro oplevert aan sociale waarde.

Online deelplatforms spelen in op de vraag naar het delen van producten of diensten, zoals een auto of gereedschap. Vaak vindt een deelovereenkomst plaats tussen mensen die dichtbij elkaar wonen en leren mensen elkaar kennen. Dat kan zijn tijdens een ontmoeting bij de parkeerplaats voor de overhandiging van de autosleutels, of bij een regelmatige ontmoeting in een keuken voor de overhandiging van eten. Uit het onderzoek blijkt dat het onderlinge contact dat door het delen tot stand komt, bijdraagt aan het vertrouwen tussen mensen én het welzijn en de gezondheid van mensen. Daarnaast kan het delen effect hebben op de ervaren autonomie van mensen. Mensen die geïsoleerd zijn, kunnen op een betekenisvolle wijze met anderen in contact komen. In welke mate het bijdraagt is afhankelijk van de frequentie, en kwaliteit van het contact.

Dit onderzoek maakt duidelijk dat de deeleconomie naast financiële waarde ook belangrijke maatschappelijke waarde oplevert. Ook maakt het zichtbaar dat de deeleconomie in potentie een grote bijdrage kan leveren aan de maatschappij, wanneer de schaal van deze initiatieven verder toeneemt in de toekomst.

Het onderzoek is gebaseerd op de nieuwste principes van True Price om impact te meten, die zijn opgeschreven in het document ‘Principles on Methods for impact Measurement and Valuation’. Als waarderingsmethode is de Life Satisfaction Approach toegepast.

Lees ook de blog van Sophie Hulshof.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over het onderzoek
Achmea heeft True Price de opdracht gegeven voor dit onderzoek om zelf beter inzicht te krijgen in de verschillende waarden die in nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij zitten. Achmea wil inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen wanneer de waarde voor de klant aantoonbaar is. Door het meten, managen en verbeteren van waarde, wil Achmea als organisatie tegemoetkomen aan de nieuwe behoeften en belangen van haar klanten en de maatschappij.

Over True Price
True Price is een non-profit sociale onderneming die organisaties helpt bij het meten en sturen op hun maatschappelijke impact. True Price kijkt naar economische, sociale en milieu kosten en baten en heeft twee werkstromen: een platform en onderzoeksdiensten. Het platform richt zich op de ontwikkeling en verspreiding van kennis over impact meting. De onderzoeksdiensten richten zich op de impact van producten, bedrijven en investeringen. Meer informatie op www.trueprice.org

Over Achmea en Centraal Beheer
Binnen Achmea is Centraal Beheer de toonaangevende schadeverzekeraar die actief is met verzekeringsoplossingen voor de deeleconomie. Centraal Beheer wil mensen ook graag ontzorgen in de deeleconomie door oplossingen te bieden voor nieuwe vragen en behoeften. Dat past bovendien bij onze coöperatieve roots. Centraal Beheer was in Nederland de eerste verzekeraar die het verzekeren van het lenen/delen van auto’s mogelijk maakte door de verzekeringsoplossing voor autodelen neer te zetten. Dat deden we al in 2011 met SnappCar, WeGo en eerder al voor MyWheels. De volgende stap die Centraal Beheer nu zet in de deeleconomie is de samenwerking met Peerby aan de ‘Peerby garantie’. Die biedt zekerheid bij het delen van spullen via Peerby. We hopen dat hiermee nog meer mensen gaan delen met elkaar. http://nieuws.centraalbeheer.nl/centraal-beheer-en-peerby-starten-samenwerking-voor-spullenleen-verzekering/

Over de deelinitiatieven
Croqqer (Croqqer.nl) is een marktplaats voor klussen, bevordert contact, werk en lost problemen op aan het huis. Peerby (Peerby.nl) is een marktplaats voor het uitlenen van spullen en bevordert contact en levert financieel voordeel op. SnappCar (SnappCar.nl) is een marktplaats voor het lenen van particuliere auto’s en bevordert contact, mobiliteit en levert eveneens financieel voordeel op. Thuisafgehaald (thuisafgehaald.nl) is een marktplaats voor het uitwisselen van maaltijden en bevordert contact, relaties met buren en vermindert isolement. Deze en andere deelinitiatieven zijn verenigd in de Nederlandse koepelorganisatie voor deelinitiatieven ShareNL (sharenl.nl).