Zeist,
11
juli
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Zorg anders én beter organiseren bespaart kosten

In het televisieprogramma Altijd Wat van dinsdag 10 juli stelt Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ, dat in Nederland zonder problemen vijftien ziekenhuizen kunnen verdwijnen.​

Ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor ruim een kwart van de alsmaar stijgende kosten in de zorg, blijkt uit het televisieprogramma.

Achmea vindt dat je niet kunt stellen dat 15 ziekenhuizen zomaar dicht kunnen. Er kunnen wel ziekenhuizen dicht, maar wellicht komen er andere zorgvoorzieningen voor terug.

Door juist de zorg anders en beter te organiseren bespaar je ook op kosten zonder dat er aan kwaliteit ingeleverd wordt. Het gaat erom dat wat er aan zorg voor de inwoners nodig is in een regio passend te maken met het zorgaanbod. Dat kan in de ene regio betekenen dat er minder ziekenhuizen komen, maar dat er nieuwe eerstelijnsvoorzieningen voor in de plaats komen. Kijk dus niet alleen naar ziekenhuiszorg, maar juist ook naar de samenhang tussen zorg in de eerste lijn (huisartsen) en ziekenhuizen. Achmea denkt wel dat de huidige 93 ziekenhuizen over een aantal jaar niet meer in de huidige vorm bestaan. Er zal meer onderscheid komen tussen ziekenhuizen die eenvoudige vormen van zorg aanbieden en ziekenhuizen voor complexe behandelingen.