Zeist,
22
oktober
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Ziekenhuiszorg inkopen waar verzekerde van profiteert

Kwaliteit
Achmea richt zich bij de inkoop van zorg vooral op kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid. Ook dit jaar. Zo hebben we in het voorjaar ziekenhuizen vragen gesteld over kwaliteit en veiligheid. Dat ging over vakbekwaamheid en deskundigheid en over specifieke proces- en uitkomstindicatoren van zorg. Het betrof ook afspraken over zinnige en zuinige zorg. De vragen - overwegend gebaseerd op landelijke afspraken over kwaliteit van zorg, organisatie van zorg (spreiding en concentratie) en doelmatigheid (gepast gebruik) - zijn door onze inkoopteams in de gesprekken met ziekenhuizen besproken. Ze maken onderdeel uit van het contract. Dit beleid is eerder door zorgaanbieders geprezen. Op onderdelen werd het zelfs beoordeeld als mogelijk “te inhoudelijk”.

Prijs
Terugkijkend naar 2011 en 2012 en kijkend naar cijfers van 2013, is duidelijk dat de jarenlange gestage groei in ziekenhuizen, al in 2011 een eerste afvlakking liet zien. In 2012 was er geen sprake meer van groei in patiëntenaantallen. In 2013 is sprake van duidelijk zichtbare krimp. Nu de productie niet alleen stagneert (2012) maar echt daalt (2013), moet er naast de kwaliteit gekeken worden naar de hoogte van de financiële afspraken. Inmiddels begint het stof rondom de veranderingen in de systematiek van financiering van ziekenhuizen neer te dalen. Maandelijks ontvangen we van ziekenhuizen productiecijfers. Op basis daarvan constateren wij een krimp van ruim vier procent in 2013. Slechts een enkel ziekenhuis groeit. Voor het eerst sinds twee jaar kunnen we vergelijkingen maken tussen ziekenhuizen op volume en prijs. Volume-informatie komt van de declaraties die ziekenhuizen sturen. Prijsinformatie hebben we vanuit offertes die ziekenhuizen indienen. De prijsinformatie laat verschillen zien, die oplopen tot meer dan 20% in prijsstelling en totale kosten. Dit prikkelt ons om ook over de prijs van behandelingen te praten. Uiteraard moeten we voorzichtig zijn in het één op één doorvertalen van deze prijsverschillen in contractafspraken. In veel gevallen is er ruimte voor verbetering van de prijsstelling. Dat kan ook in kleine stapjes. Door bijvoorbeeld het beter organiseren van zorg en keuzes te maken waar je als ziekenhuis echt goed in bent, zoals we onlangs met het AMC in Amsterdam hebben afgesproken. Naast kwaliteit, ligt dat gesprek naast over de prijs van behandelingen erg voor de hand. Immers, we kopen in met geld dat door onze verzekerden wordt opgebracht. Aan ons de opdracht om daarvoor zinnige, zuinige en voldoende zorg in te kopen. Maar ook niet meer dan nodig.

Kwaliteit en prijs = Betaalbaarheid
Dat de gezondheidszorg voor ons allemaal ook op lange termijn betaalbaar blijft, is de hoeksteen van solidariteit. Dat vinden we een groot goed. We zien dat steeds meer verzekerden kiezen voor een hoger eigen risico om daarmee premie te besparen. Maar als men vervolgens zorg nodig heeft, zit dat hogere eigen risico soms in de weg. En kan het een drempel worden. Als het niet lukt om na een jaar van stagnatie (2012) en na een jaar van krimp (2013), in 2014 de totale ziekenhuiskosten omlaag te brengen, wanneer lukt dat dan wel? Wij zien daarbij een rol voor ons, maar óók voor zorgaanbieders als bewakers van de  betaalbaarheid van zorg en daarmee toegang van alle Nederlanders tot goede zorg. Want naast het terugdringen van de kosten door zorgvuldige inkoop, zijn er verschillende rapporten over zinnige en zuinige zorg. Rapporten waar zowel door ziekenhuizen als zorgverzekeraars op diverse momenten goedkeurend op is gereageerd. Daar zouden we samen nog meer werk van moeten maken: het in klinkende munt omzetten van de besparingsbeloften uit deze rapporten. Lagere zorgkosten en lagere zorgpremies, met behoud van kwaliteit.