Zeist,
15
mei
2014
|
13:17
Europe/Amsterdam

Zelfstandigen willen erkenning van Asscher als aparte sector

Het aantal zelfstandigen in Nederland blijft fors stijgen, zo blijkt uit de 'Verkenning zelfstandige 2014' (zie downloads) van Achmea. Deze groep zelfstandigen heeft echter nog steeds geen status van aparte sector. Tal van belangrijke zaken zijn hierdoor niet goed geregeld. Achmea, het Netwerk Zelfstandig Werkenden (NZW) en vakbond De Unie pleiten daarom in een open brief aan Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en viceminister-president, om de zelfstandigen als aparte sector te erkennen.

John Maassen, Voorzitter Achmea Grootzakelijk
Willen we klaar zijn voor de toekomst, dan is het de hoogste tijd om over te gaan tot erkenning van een aparte sector voor zelfstandigen.
John Maassen, Voorzitter Achmea Grootzakelijk

Wanneer zelfstandigen aan de slag gaan voor een opdrachtgever hebben zij een uitzonderlijke status. Hoewel ze werkzaamheden verrichten voor de opdrachtgever, blijven ze formeel gezien ondernemer. “Zelfstandigen vallen hierdoor niet onder een CAO. Zij dragen dus ook niet bij aan collectieve voorzieningen voor werknemers zoals scholing, duurzame inzetbaarheid en pensioen. Wij doen een beroep op de minister om zelfstandigen de status van aparte sector te geven”, aldus John Maassen (voorzitter Achmea Grootzakelijk)  en Reinier Castelein (voorzitter NZW | vakbond De Unie).

Kwaliteit bevorderen
Volgens de drie partijen komt een eigen sector de kwaliteit van de arbeidsmarkt ten goede en kunnen er collectief afspraken worden gemaakt. “ZZP’ers zijn in een eigen sector beter in staat vorm en inhoud te geven aan hun eigen inzetbaarheid. Het verhoogt de kans op succesvol ondernemerschap”, zo stellen de drie partijen. Ook wordt voorkomen dat zelfstandigen meeliften op sectorfondsen waar zij niets aan afdragen.

Voorwaarden opstellen
Achmea, NZW en De Unie willen Nederland een stap verder helpen. Samen werken zij aan het opstellen van sectorvoorwaarden voor zelfstandigen. Goede kwaliteit van arbeid, een degelijk inkomen en passende oplossingen voor duurzame inzetbaarheid staan hierbij centraal. Tevens wordt onderzocht welke voorzieningen er moeten komen om ondernemersrisico’s op te vangen.

SER
Het aantal zelfstandigen stijgt ieder jaar weer. Zelfstandigen vormen dan ook steeds vaker een vast onderdeel van de flexibele schil van ondernemingen. Door het ontbreken van een aparte sector, zijn er binnen vakbonden en werkgeversorganisaties al diverse belangenverenigingen voor ZZP’ers opgericht. In de SER zijn zelfs kwaliteitszetels beschikbaar gesteld aan werkgeverszijde en binnenkort gebeurt dit ook aan werknemerszijde. Zelfstandigen profileren zich dus wel als op zichzelf staande sector, maar is het nog niet.

Instrumenten verkend
Volgens Achmea, NZW en De Unie heeft minister Asscher inmiddels alle instrumenten verkend die zelfstandigen de kenmerken van een sector geven. Zo heeft het Ministerie van Sociale Zaken naar aanleiding van het SER-rapport ZZP in beeld de mogelijkheden verkend voor een collectief pensioen voor zelfstandigen. En ook het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Zelfstandigen Zonder Personeel (OOZZP) werd reeds erkend.