Zeist,
26
april
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Wegwijs in arbeidsvoorwaarden 2010

Centraal Beheer Achmea presenteert de achtste editie van Wegwijs in arbeidsvoorwaarden. Een pocket die de veranderingen in wetgeving op het gebied van pensioen en andere arbeidsvoorwaarden belicht. Onderdeel van de pocket is bovendien een benchmark waarin werkgevers hun beloningspakket kunnen vergelijken met dat van de rest van Nederland.

Belangrijkste (arbeidsvoorwaardelijke) veranderingen t.o.v. 2009:
Bedrijfsauto
Het kabinet heeft voor 2010 een nieuwe categorie voor bedrijfsauto’s geïntroduceerd. Voor elektrische auto’s of auto’s zonder C02-uitstoot geldt geen bijtelling tot 1 januari 2015. Daarna wordt de bijtelling 7%.

Ontslag
Het afspiegelingsbeginsel bij collectief ontslag is tijdelijk versoepeld. Ook is in 2009 een tijdelijke regeling voor deeltijd-WW ingevoerd. Deze regeling loopt nog door in 2010.

Werkgevers hoeven geen premies werknemersverzekeringen meer te betalen voor werknemers die jonger zijn dan 23 jaar en een ‘kleine’ baan hebben. Met deze regeling wil de overheid bereiken dat meer jongeren gaan en blijven werken.

Zorgverzekering
Het eigen risico in de zorgverzekering is verhoogd naar € 165,-. Het nieuwe premiepercentage voor de inkomensafhankelijke bijdrage is 7,05%.

Afdrachtvermindering
Vanaf 2010 kunnen werkgevers gebruik maken van een extra afdrachtvermindering voor het verhogen van het opleidingsniveau van de werknemers.

Verlof
5 mei 2010 is een nationale feestdag. Deze dag wordt in veel cao’s gezien als een verlofdag.

Belangrijkste uitkomsten benchmark arbeidsvoorwaarden:
Naast de verandering in wetgeving heeft Centraal Beheer Achmea onderzocht hoe ondernemers het pakket arbeidsvoorwaarden voor haar personeel beoordelen.

Ontwikkelingen arbeidsvoorwaarden 2010
In het bijzonder kleine ondernemers (75%) verwachten de komende jaren geen verandering in het aantal werknemers.

Meest ingevoerde arbeidsvoorwaarde
De top drie van meest ingevoerde arbeidsvoorwaarden zijn:

  • 1. Pensioenregeling en Onkostenvergoeding (auto, telefoon)
  • 2. Spaarregeling
  • 3. Vergoeding voor opleidingen

Het minst populair lijkt de Levensloopregeling. Hiervan maakt 5 tot 6% van de werknemers gebruik.

Uitbreiden van arbeidsvoorwaarden?
Er is de komende periode onder werkgevers weinig animo voor het uitbreiden van arbeidsvoorwaarden. Alleen een aantal grote bedrijven (17%) geeft aan meer te willen investeren in voorzieningen t.b.v. de gezondheid van het personeel.

Pensioen en deeltijd
Vervroeging en vrijwillige aanvulling zijn populaire mogelijkheden binnen pensioenregelingen. Een deeltijd pensionering is nog niet vanzelfsprekend. Bij 1 op de 5 kleine bedrijven is het mogelijk om gedeeltelijk met pensioen te gaan dit in tegenstelling tot grote bedrijven. Hier bestaat deze mogelijkheid in de helft van de gevallen.

Waar verdien je het meest
Organisatie adviesbureau’s betalen haar werknemers het meest. Daarnaast vullen werkgevers in deze branche het vaste salaris het vaakst aan met bonussen en provisies (64%).