Zeist,
21
december
2016
|
14:50
Europe/Amsterdam

"Wat vandaag onbeduidend lijkt, is morgen vitaal"

Eelco Hoekstra, voorzitter Raad van Bestuur & CEO Koninklijke Vopak

"Als je wilt weten wat ons land in de voorhoede kan plaatsen, dan is het goed om eerst naar de historie te kijken”, zegt Eelco Hoekstra, voorzitter Raad van Bestuur & CEO Koninklijke Vopak.

“We hebben een geschiedenis van handelsgeest en een internationale blik. De wil om werelden te ontdekken buiten ons eigen blikveld, vanuit het gevoel dat daar kansen liggen. De geschiedenis laat zien hoe je als klein land een wereldwijde speler van betekenis kunt worden en onze huidige multinationals tonen aan dat we het nog steeds in onze vingers hebben.”

Open geest en hart om samen te werken
“Tegelijkertijd kun je die positie pas verwerven als je in eigen huis krachtig kunt opereren. Als je een open geest en hart hebt om met elkaar samen te werken, elkaar in nationaal belang op te zoeken om internationaal mee te kunnen doen. Als we die combinatie ook richting 2025 voor ons kunnen laten werken, ligt er een prachtige toekomst in het verschiet.”

Iedereen laten meedoen
“Onze rijkdom en innovatiekracht zijn beduidend groter dan in menig ander land. We hebben bovendien een maatschappij die er goed in slaagt om iedereen te laten meedoen. Ook al hoor je daar de laatste tijd wat mindere geluiden over, toch lopen we ook wat dat betreft in vergelijking met het buitenland voorop. De kunst wordt om datgene wat we kunnen, wat we willen en wat we durven met elkaar in lijn te brengen.”

Verschillen onderkennen
"Het is belangrijk dat we durven onderkennen dat er verschillen zijn tussen generaties, opleidingsniveaus en talenten. Niet in termen van beter of waardevoller, maar vanuit de gedachte dat we die verschillen juist nodig hebben, omdat er ook verschillende typen werk zijn en uiteenlopende vraagstukken. Wanneer je er binnen een organisatie in slaagt om die match goed te maken, dan ben je succesvol.”

Spiegel van de maatschappij
“Die gedachte probeer ik ook binnen Vopak vorm te geven. Onze organisatie gaat veranderen omdat mensen, zeker jongeren, anders gaan aankijken tegen werk en leiderschap. Wij willen echt een spiegel zijn van de maatschappij, in ons geval van een mondiale community. Een organisatie die net zo rijk gekleurd en geschakeerd is als de buitenwereld. Dat is de beste garantie dat je voeling houdt met wat er in de wereld gebeurt en met de razendsnelle veranderingen. Wat vandaag onbeduidend lijkt, is morgen vitaal.”

Lees het volledige interview met Eelco Hoekstra, voorzitter Raad van Bestuur & CEO Koninklijke Vopak

 

Boilerplate

Welke versnellers en barrières zijn bepalend voor de toekomst van Nederland?

Aan de hand van deze vraag ging Achmea in gesprek met 26 bestuurders en wetenschappers uit de top van Nederland, onder wie Eelco Hoekstra, voorzitter Raad van Bestuur & CEO Koninklijke Vopak. De gesprekken zijn gebundeld in het boek ‘De versnelde beweging’ dat op 23 november 2016 is gepresenteerd. Rode draad uit de interviews zijn 5 scenario’s: ‘Lenigheid’, ‘Aandacht voor samen’, ‘Regie op visie’, ‘Kennis en maken’ en ‘Ruim denken’