Zeist,
24
januari
2023
|
15:16
Europe/Amsterdam

Stijging geschillen over verbouwingen, consumentenaankopen en duurzaamheid in 2022

Stichting Achmea Rechtsbijstand publiceert juridische barometer

Het aantal geschillen over verbouwingen, (online) aankopen en duurzaamheid is in 2022 flink toegenomen. Desalniettemin hebben Nederlanders in 2022 minder vaak om juridische hulp gevraagd. Terwijl in 2021 nog 128.134 juridische hulpvragen bij Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) werden ingediend, daalde dit in 2022 naar 119.588 (-7 procent) bij een vrijwel gelijkblijvend aantal verzekerden. Consumenten maken weliswaar regelmatig gebruik van juridische zelfhulptools en mediation, maar tegelijkertijd is een verharding zichtbaar in situaties die wel uitmonden in een juridisch conflict, blijkt uit de Juridische Barometer 2022 van SAR, één van de grootste rechtshulpverleners van Nederland.

Hoewel het aantal juridische hulpvragen over de gehele linie is gedaald, is in een aantal specifieke categorieën wél sprake van een toename. Terwijl er in 2021 3.198 meldingen over verbouwingen waren, is dit in 2022 toegenomen tot 4.494: een stijging van maar liefst 41 procent. Deze geschillen nemen toe, omdat verbouwingen niet aan de verwachtingen voldoen of materialen te laat of helemaal niet worden geleverd. Andere juridische hulpvragen gaan over verborgen gebreken in woningen of over aannemers die de hogere prijzen van materialen doorbelasten. Daarnaast is sprake van een significante stijging van geschillen over consumentenaankopen: van 10.779 meldingen in 2021 naar 12.707 in 2022 (+18 procent). Deze geschillen nemen vooral toe door de forse stijging van het aantal online aankopen. Aankopen blijken vervolgens niet aan de verwachtingen te voldoen of aankopen worden door leveringsproblemen veel later of helemaal niet geleverd.

Sterke daling corona- en werkgerelateerde geschillen
Aan het begin van de coronacrisis was bij SAR sprake van een zichtbare stijging van het aantal juridische geschillen. Of het nu ging om een dreigend ontslag door het tekort aan werk door achtereenvolgende lockdowns, het annuleren van reizen of door de oplopende gemoederen tussen buren als gevolg van het thuiswerken. In 2022 namen zulke geschillen snel af. Deze trend is ook zichtbaar in het aantal werkgerelateerde geschillen, dat in 2020 met 34.147 meldingen nog een piek bereikte. In 2022 ging het echter om ‘slechts’ 24.145 meldingen (-29 procent). “Door de overspannen arbeidsmarkt zijn er op dit moment in veel sectoren enorme personeelstekorten ontstaan. Hierdoor kiezen veel werknemers er sneller voor ander werk te zoeken als een geschil dreigt te ontstaan. Werkgevers zijn tegelijkertijd voorzichtiger met het ontslaan van personeel”, licht Ilona Renet, gespecialiseerd jurist Arbeidsrecht van SAR, toe. “Als het over ziekte en re-integratie gaat, zien we steeds vaker dat mentale klachten hiervan de oorzaak zijn. Zo speelt een arbeidsconflict of te hoge werkdruk regelmatig mee bij ziekteverzuim.”

Geschillen over verduurzaming komen steeds vaker voor
Nu klimaatverandering en de energietransitie steeds belangrijker worden, neemt het aantal geschillen hierover ook toe, blijkt uit de data van SAR. In 2022 was al sprake van meer dan een verdubbeling van het aantal juridische hulpvragen over zonnepanelen ten opzichte van 2021 (+107 procent). Ook neemt het aantal geschillen over elektrische auto’s (69 in 2021 in vergelijking met 96 meldingen in 2022) toe, evenals meldingen over luidruchtige airco’s en warmtepompen: in 2019 ging het nog om 465 conflicten en vorig jaar steeg dit tot 886 geschillen (+91 procent).

SAR verwacht dat zulke geschillen in de komende jaren verder toenemen. “Na een jarenlange stijging van het aantal burenruzies - die vooral tijdens corona sterk toenamen - is het aantal burenrechtzaken in 2022 afgenomen. Nu zijn veel Nederlanders bezig zijn met verduurzamen en dat wordt steeds duidelijker zichtbaar in de aard van de conflicten. Deze hebben vaker betrekking op geluidsoverlast van warmtepompen of airco’s. Helaas merken we dat burenrechtzaken, net als arbeidsrechtzaken, steeds vaker leiden tot een onnodige verharding van de verhoudingen tussen burgers. Hierbij ontbreekt vaak verdraagzaamheid naar elkaar en de echte wil om er samen uit te komen. Toch zien we dat mediation juist in 9 op de 10 gevallen uitkomst kan bieden. Zo blijft een goede relatie behouden en kan op constructieve wijze worden gezocht naar oplossingen om duurzaam samen te leven”, aldus Sharon Bremer, jurist burenrecht.

Over Stichting Achmea Rechtsbijstand
Stichting Achmea Rechtsbijstand geeft onafhankelijke juridische hulp aan mensen met een rechtsbijstandsverzekering van Interpolis, Centraal Beheer, FBTO, Avéro Achmea, HEMA en InShared. Bij elkaar zo’n 1,3 miljoen huishoudens en bedrijven. Het is ons doel om zoveel mogelijk juridisch leed te voorkomen. Dat is niet alleen fijn voor klanten, maar ook goed voor de maatschappij. Want als we geschillen kunnen voorkomen of eerder oplossen, houden we de premies betaalbaar en het recht toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen.

Over de Juridische Barometer
Sinds 2014 publiceert Stichting Achmea Rechtsbijstand in januari de Juridische Barometer. Hierin geeft zij een overzicht van de trends en ontwikkelingen in de juridische hulpvragen die zij dagelijks ontvangt. De Barometer brengt zo in kaart wat er speelt in de maatschappij en geeft inzicht in het soort situaties dat leidt tot conflict. Stichting Achmea Rechtsbijstand gebruikt de inzichten om klanten nog eerder en gerichter te kunnen helpen, bijvoorbeeld door preventieve zelfhulpmiddelen en voorbeeldbrieven beschikbaar te stellen.

Meer informatie:
Petra van der Voort                                                                                                         
06 – 10 67 36 25                                                                     
p.vd.voort@achmearechtsbijstand.nl