Zeist,
10
september
2015
|
08:00
Europe/Amsterdam

Prinsjesdag: slechts 19% van Nederland verwacht erop vooruit te gaan

Ondanks een toenemend aantal tekenen van economisch herstel, verwacht slechts 19% van de Nederlanders er na Prinsjesdag op vooruit te gaan. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Financiële Zekerheid’ dat onderzoeksbureau GfK voor Achmea heeft uitgevoerd. Burgers maken zich onder meer zorgen over hun financiële zekerheid en zelfredzaamheid. Ook externe factoren, zoals terrorisme en de vluchtelingenproblematiek, houden Nederland flink bezig.

Als coöperatieve verzekeraar voert Achmea met enige regelmaat onderzoek over de stemming in Nederland. Zo willen wij aansluiten bij de vragen en wensen die leven in de samenleving en bij onze klanten. Eerder deden we onderzoek naar solidariteit, de gezondheidszorg en het gevoel van veiligheid. Ook vroegen we in maart dit jaar aan Nederlanders hoe zij denken over ‘werk en arbeidsparticipatie’. In aanloop naar Prinsjesdag hebben we door GfK laten onderzoeken hoe Nederlanders aankijken tegen hun financiële zekerheid. Het rapport is beschikbaar op onze website.

Burgers versus de overheid

De meerderheid (62%) vindt vooral zichzelf verantwoordelijk voor zijn financiële situatie en financiële zekerheid. Een op de vijf Nederlanders vindt de overheid de meest verantwoordelijke partij om financiële zekerheid te bieden. Opvallend hierbij is dat 53% vindt dat de overheid niet nóg meer verantwoordelijkheid bij de burger moet neerleggen. Deze uitkomst is in lijn met eerder onderzoek dat Achmea in april liet uitvoeren naar de participatiesamenleving. Daaruit bleek dat men vindt dat de overheid niet nog meer verantwoordelijkheden moet verschuiven naar burgers.

Mensen willen wel, maar weten niet hoe

Mensen maken zich vooral zorgen over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg, de hoogte van het pensioen en behoud van werk. Vaak ziet men de overheid als belangrijkste partij die hier iets aan moet doen. De mensen die zichzélf verantwoordelijk voelen, kunnen dit vaak nog niet vertalen naar concreet gedrag. Oftewel: mensen willen wel iets doen, maar weten niet precies wat. Geld opzij zetten zodat je een buffer hebt, is voor de meeste mensen sowieso de aangewezen manier om zich financieel zekerder te voelen. Als het gaat om verzekeren, dan zien we duidelijk de risico's terug waarvoor mensen zich willen verzekeren. Namelijk: gezondheidszorg, pensioen en werkloos of arbeidsongeschikt raken.

Oost-Nederland meest positief

Nederland scoort gemiddeld een 6,3 op de vraag hoe zeker men zich voelt over zijn financiële situatie. Opvallend is dat mensen in Oost-Nederland met een 6,6 hoger scoren dan ondervraagden uit de Randstad (6,2). Een ander verschil zien we in de leeftijdsklassen. De toekomstige generatie maakt zich meer zorgen over zijn financiële situatie, jongeren tot 25 jaar scoren gemiddeld het laagst met een 6,1.