Zeist,
16
november
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Overheidsverzekeraar OVO brengt activiteiten onder bij Achmea

De Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) gaat per 1 januari 2013 deel uitmaken van Achmea. Dit voornemen is gistermiddag unaniem goedgekeurd tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van OVO.

​De activiteiten van de gespecialiseerde schadeverzekeraar (aansprakelijkheid en fraude) worden geïntegreerd in de divisie Schade & Inkomen van Achmea. De circa twintig medewerkers van OVO gaan mee over naar de nieuwe eigenaar.
 
OVO, haar leden en Achmea hebben veel vertrouwen in de samenwerking, die vanuit OVO-perspectief is ingegeven door krimpende marktomstandigheden en toegenomen prijsdruk. De laatste jaren nemen de collectieve aanbestedingen en andere samenwerkingsverbanden bij overheden toe. En in aanbestedingen worden steeds vaker onhaalbare eisen gesteld aan een relatief kleine verzekeraar als OVO.
 
Voor OVO betekent deze stap dat zij haar leden - ruim zeshonderd provincies, gemeenten, waterschappen en politieregio’s - zekerheid biedt voor de lange termijn. OVO ziet in Achmea een natuurlijke partner om de continuïteit en de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen. Doorslaggevend voor OVO waren Achmea’s coöperatieve achtergrond alsmede haar visie en expertise op dit specifieke vakterrein. Achmea heeft met haar merk Centraal Beheer Achmea al een langjarige en sterke positie in de overheidsmarkt. De transactie past naadloos in de ambitie van Achmea om deze marktpositie te continueren. Mede dankzij de kwalitatief hoogwaardige inbreng van de OVO-medewerkers verwacht Achmea haar dienstverlening verder uit te kunnen bouwen. Na de integratie van OVO in de divisie Schade & Inkomen van Achmea zal het merk OVO op natuurlijke wijze worden uitgefaseerd.
 
De overdracht van de OVO-portefeuille is onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank. De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft medio oktober formeel ingestemd met de transactie. Ook de centrale ondernemingsraad van Achmea heeft inmiddels positief advies uitgebracht.