Zeist,
18
november
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Omvangrijk onderzoek naar effect van e-health op patiënt en zorg gestart

Onder de noemer e-Vita is een zorgveldbreed onderzoek gestart naar zorg op afstand voor mensen met de chronische aandoeningen diabetes, hartfalen of COPD. Het is één van de grootste onderzoeken naar de effecten van telezorg en het optimaliseren van zorgprocessen dat tot op heden is gedaan in Nederland met als doel de komende twee jaar ruim 5.000 patiënten te includeren, waarvan eenderde gebruik zal maken van innovatieve e-health toepassingen. Dat maken Philips en Achmea vandaag bekend namens de door hen geïniteerde stichting Zorg Binnen Bereik, die de toepassing van e-health in Nederland stimuleert. Er wordt door de stichting 4,5 miljoen euro in het onderzoek geïnvesteerd dat in 2015 moet zijn afgerond.

Ziekenhuizen, huisartsen en universiteiten onderzoeken in het e-Vita programma samen hoe online zorgverlening en bewaking op afstand bijdragen aan zelfmanagement van patiënten en aan het verbeteren van eerste en tweedelijns zorgpaden. Dit moet leiden tot minder complicaties en een daling van de zorgvraag, waarbij de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening wordt gehandhaafd of verbeterd. Aan het programma doen verschillende ziekenhuizen en onderzoeksinstituten mee, onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum, Kenniscentrum voor Ketenzorg, UMC Utrecht, UMC Julius Centrum, RIVM, VUMC, en de Universiteit Twente. De NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), Diabetes Vereniging Nederland, Hart en Vaatgroep, NPCF, NVALT en het Longfonds hebben geadviseerd over de inhoud van de e-health toepassing en het onderzoeksprogramma.

Het interactieve zorgplatform e-Vita komt voort uit de Stichting Zorg Binnen Bereik, die in 2010 werd opgericht door Philips en de zorgverzekeraars van Achmea om de verschillende partijen in het zorgveld een hoofdrol te geven in het zorginnovatieproces. De twee organisaties willen zo innovatie in de zorg versnellen. e-Vita is nu in onderzoeksverband beschikbaar voor patiënten met diabetes en hartfalen. Eind 2013 wordt dit verder uitgebreid met patiënten met chronische luchtwegaandoeningen (COPD).
 
Hoe kan e-health bijdragen aan de innovatie van de zorg en het welzijn van de patiënten? Wetenschappers willen deze vraag beantwoorden door gedurende langere tijd 5.000 mensen met een chronische aandoening te volgen. Niet eerder is in Nederland op zulke grote schaal onderzocht wat de effecten zijn van deze wijze van zorgverlening.
Mensen met een chronische aandoening krijgen via het zorgplatform e-Vita inzage in  eigen patiëntgegevens die bekend zijn bij hun huisarts en specialist. Ze kunnen zich op de persoonlijke website bovendien bekwamen in kennis over hun ziekte. Ze houden hun eigen arts op de hoogte. Zo geven mensen met hartfalen onder meer met regelmaat gegevens door als bloeddruk, hartslag en gewicht via een telezorgoplossing van Philips, die op e-Vita is aangesloten.
 
Professor en diabetesspecialist Henk Bilo: “Patiënten krijgen inzicht in hun eigen gezondheid door informatie en educatie die e-Vita biedt. De website legt uit wat uitslagen betekenen en geeft suggesties aan patiënten hoe ze die kunnen verbeteren. e-Vita stimuleert gebruikers om samen met hun eigen arts te werken aan persoonlijke doelen. Aan de hand van online kennistesten kunnen artsen zien op welk kennisniveau hun patiënten zich bevinden zodat we daar ons advies op kunnen afstemmen. e-Vita ondersteunt de patiënt met kennis en adviezen en neemt de arts werk uit handen. Deze interactieve vorm van telezorg stelt de patiënt in staat zelf zijn gezondheidstoestand onder controle te brengen en daarmee de kwaliteit van leven.’’
 
“e-Vita is voortgekomen uit de behoefte en ideeën van patiënten en patiëntenverenigingen. De Stichting Zorg Binnen Bereik, die het platform financiert, laat wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar het effect en gebruik van dit zorgplatform. Gerenommeerde partijen en universiteiten werken hieraan mee. e-Vita is het eerste initiatief op het gebied van e-health waarbij patiënten rechtstreeks en online verbonden zijn met het huisartsinformatiesysteem en er sprake is van tweerichtingsverkeer. Het is ook het eerste systeem dat meerdere aandoeningen ondersteunt. Op termijn kan iedere aandoening op een omgeving als e-Vita worden aangesloten,” zegt Léon van der Vorst, hoofd medische thuiszorgoplossingen van Philips Benelux.
 
Mirande Groener, projectleider Kwaliteit en Innovatie bij Achmea: “In Drenthe, waar veel klanten verzekerd zijn bij Zilveren Kruis Achmea, maakt al een grote groep diabetespatiënten gebruik van e-Vita. Door onder meer de zelfredzaamheid en de zelfregie van mensen met een chronische aandoening te verhogen, verwachten we zorgverleners te kunnen ontlasten en de zorgkosten op langere termijn te verlagen. In de zorgverlening is nu nog onvoldoende ervaring om met e-health voor mensen met een chronische aandoening te kunnen zorgen. Dit onderzoek moet leiden tot meer inzicht in het gebruik en de effecten van zorg op afstand en de bijdrage daarin van een zorgplatform als e-Vita.’’
 
Het onderzoek naar het effect van e-health wordt eind 2015 afgerond en staat onder leiding van medische experts op het gebied van diabetes, COPD en hartfalen.