Zeist,
08
maart
2014
|
09:18
Europe/Amsterdam

Minister spreekt waardering uit voor regierol Achmea bij mirro

Volkskrant slaat plank mis

In een krantenartikel over Stichting mirro stelt de Volkskrant dat Achmea ‘psychologen en huisartsen onder druk zet om te werken met een behandelmethode die de zorgverzekeraar zelf mede heeft ontwikkeld’. Het beeld dat wordt geschetst over de activiteiten van Stichting mirro en de rol van Achmea is uitermate tendentieus, onvolledig en eenzijdig. Positieve geluiden van GGZ-aanbieders zijn uit het artikel gelaten. Eerder deze week onderstreepte minister Schippers in haar beantwoording op Kamervragen (zie downloadsjuist de meerwaarde van Stichting mirro en sprak zij openlijk waardering uit over de regierol die Achmea in de GGZ neemt.

In tegenstelling tot wat in het artikel wordt gesuggereerd omarmen huisartsen en GGZ-aanbieders de mirro-werkwijze en producten. Meer dan de helft van de GGZ-instellingen en honderden huisartsen maken naar tevredenheid hiervan gebruik. De uitspraken van de directeur van GGZ Nederland staan haaks op de gesprekken die Achmea recentelijk met de brancheorganisatie voerde. Op dit moment zijn ruim 100 leden van GGZ Nederland bij mirro aangesloten. Zij geloven in de methodiek en willen helpen deze verder te verbeteren. De voorzitter van Stichting mirro is bovendien bestuurslid van GGZ Nederland.

Wat is Stichting mirro?
De vraag naar psychische zorg is de laatste jaren fors gestegen. Ongeveer een kwart van de mensen die de huisarts bezoekt, komt daar met psychische klachten. Binnen de GGZ ontbrak het aan uniforme werkwijzen. Dat zorgde er voor dat patiënten niet altijd op de juiste plaatsen worden behandeld en onnodig in de duurdere, specialistische GGZ worden behandeld. Een groot deel van de huisartsen gaf bovendien aan baat te hebben bij verdere ondersteuning om psychische klachten goed te kunnen herkennen en direct passende zorg voor te schrijven. Om hiervoor oplossingen te bieden is Stichting mirro gestart; een initiatief waarin vier grote GGZ instellingen - Parnassia Groep, GGZ Ingeest, GGZ Drenthe, Altrecht/AZMn en Achmea samen werken aan het verbeteren van de GGZ;

Mirro biedt drie producten: (1) online gratis zelfhulpprogramma’s voor consumenten, (2) een screeningsinstrument dat de huisarts, de POH GGZ en GGZ professional adviseert en ondersteunt bij het bepalen van de juiste vervolgzorg voor een patiënt, (3) behandelprotocollen voor levering van Basis GGZ. Deze producten worden door een wetenschappelijke raad getoetst en de effectiviteit wordt via uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gemeten. Voor meer informatie: www.mirro.nl.

Mirro en Achmea
Alle inhoudelijke kennis nodig voor de ontwikkeling van de mirro producten, zoals het mirro-screeningsinstrument, wordt ingebracht door het zorgveld. De ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit Achmea. Het screeningsinstrument is dan ook inhoudelijk ontwikkeld door zorgprofessionals zelf en niet door Achmea. Welke behandeling een patiënt krijgt bepaalt de zorgaanbieder, dat is niet aan de verzekeraar.  

Achmea beloont GGZ aanbieders die het mirro keurmerk hebben met een hoger tarief. Met het mirro keurmerk laten zorgaanbieders zien dat ze zich extra inspannen om kwalitatief betere en passende zorg te bieden aan hun patiënten en onze verzekerden. Want de ambitie van mirro is om de juiste zorg op het juiste moment, dicht bij de patiënt te geven. Stichting Mirro ontving eind 2012 de Nationale Zorg Jaarprijs voor meest vernieuwende samenwerking.